Νέα

Η Πώληση του 30% της Δ.Ε.Η. και η λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν πάρει τον δρόμο τους

Μ. Πίου: Εντός του έτους ο διαγωνισμός για την πώληση της «μικρής ΔΕΗ»

Την έναρξη της διαδικασίας πώλησης της «μικρής ΔΕΗ» μέσα στο 2014 επιδιώκει η κυβέρνηση, στέλνοντας το μήνυμα ότι επιθυμεί να επιταχύνει τις αποκρατικοποιήσεις και να ολοκληρώσει την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού. Ήδη η ΔΕΗ έχει προκηρύξει τον διαγωνισμό για την πρόσληψη του συμβούλου, που θα βοηθήσει στη διαδικασία της απόσχισης και της δημιουργίας της νέας εταιρείας, η οποία θα προικοδοτηθεί με το 30% του παραγωγικού και εμπορικού χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ.
Διαβάστε περισσότερα...

Διαβάστε περισσότερα: Η Πώληση του 30% της Δ.Ε.Η. και η λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας...

Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» 34 15/07/2014

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) Νο. 397/2009 σε ότι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση....

Για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.