Βήματα Διεκπεραίωσης

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ PARTNERS

Η εταιρεία PARTNERS είναι η μοναδική εξειδικευμένη εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (E.S.Co.) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με αριθμό 45 στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η πεπατημένη της κατασκευής ορίζει ότι όταν κατασκευαστής και ελεγκτής είναι το ίδιο πρόσωπο, ορισμένες φορές το κέρδος τους είναι σε βάρος της ποιότητας και κατ’ επέκταση σε βάρος του πελάτη, διότι το όποιο όφελος που μπορεί να προκύψει για τον πελάτη είναι βραχυπρόθεσμο και όχι μακροπρόθεσμο.

Στην Partners προκειμένου να αποτρέψουμε το γεγονός να λειτουργήσει το οικονομικό όφελος τρίτων σε βάρος του πελάτη, ορίζουμε ως κατασκευαστή του έργου τρίτο, και ελεγκτή την Partners.

Τι σημαίνει αυτό για τον πελάτη;

 • Επιβάλλεται στο κατασκευαστή η χρήση των καλύτερων υλικών και μεθόδων κατασκευής, διότι αυτός δεν ελέγχει την χρηματορροή.

 • Εάν δεν ανταποκριθεί στα υψηλά στάνταρ που επιβάλλει η Partners αλλά και η τεχνική επιστήμη ορίζει, δεν θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με την Partners και φυσικά δεν θα εξοφληθεί για το έργο έως ότου το ολοκληρώσει σωστά.

  Σκοπός των ανωτέρω είναι να αποφύγουμε την θυσία της ποιότητας στον βωμό του κέρδους. Αυτό έχει επιτευχθεί διότι η Partners είναι διαχειριστής και ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των πελατών, της τράπεζας και των κατασκευαστών-προμηθευτών.

  Η μέθοδος που έχουμε αναπτύξει δημιουργεί πρόσθετο όφελος και αξία σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

 • Στους κατασκευαστές διότι έχοντας αποβάλλει την αναζήτηση του πρόσκαιρου κέρδους, επιδίδονται στην εφαρμογή βέλτιστων επιλογών, έχουν συνεχή και σταθερή συνεργασία, γεγονός που τους αποδίδει οικονομικό όφελος.

 • Στον πελάτη, διότι έχει πετύχει την βέλτιστη κατασκευαστική επιλογή, είναι βέβαιος για την ποιότητα και δεν εμπλέκεται στην διαδικασία κατασκευής παρά μόνο εάν είναι επιλογή του.

 • Στον συνεργάτη, διότι έχει εξασφαλίσει το όφελος του πελάτη, έχει αυτοπροσδιοριστεί σαν ενεργειακός σύμβουλος και έχει πληρωθεί για τις υπηρεσίες του.

 • Στην Partners, διότι έχει επιτύχει τον στόχο της να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία, έχοντας ικανοποιημένους τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους κατασκευαστές.

  Είμαστε στην διάθεση σας για να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε αυτή την μοναδική ευκαιρία.

  Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να σας επισκεφτεί ένας ενεργειακός σύμβουλός της PARTNERS!Α’ ΦΑΣΗ:

1. Παραλαβή, έλεγχος δικαιολογητικών και διαχείριση εγγράφων ακινήτου
2. Έκδοση Α’ ΠΕΑ  από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή της Partners, μετά από επιτόπιο έλεγχο για να διαπιστωθεί εάν το ακίνητο είναι κατηγορίας Δ΄ και κάτω. 
3. Καταχώρηση του αιτήματος από τα γραφεία της Partners στον σύστημα του ΕΤΕΑΝ για τον έλεγχο και την υπαγωγή του ακινήτου.
4. Παρακολούθηση εξέλιξης, επίλυση τυχόν προβλημάτων ή εκκρεμοτήτων μέχρι την υπαγωγή.  
5. Μελέτη και έκδοση εντύπου προτάσεων ενεργειακών αναβαθμίσεων βάσει των αναγκών του εκάστοτε πελάτη από μηχανικό της εταιρίας μας.
6. Επιλογή πρότασης από τον πελάτη. 
7. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να καλύψει το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται από το πρόγραμμα μέσω δανεισμού, τότε ο συνεργάτης λαμβάνει από τον πελάτη όλα τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται, συντάσσει την αίτηση της τράπεζας και αποστέλλει αυτήν με τα συνημμένα έγγραφα στην Partners. Σε περίπτωση που δημιουργούνται εκκρεμότητες μέχρι την προέγκριση εξακολουθεί να στηρίζει και να υποστηρίζει τον πελάτη μέχρι την προέγκριση. 

Β’ ΦΑΣΗ

1. Υποστήριξη πελατών σε διαχειριστικά θέματα με την τράπεζα (Υπογραφή εξουσιοδότησης).
2. Επανέλεγχος οικονομικών στοιχείων για την τελική έγκριση.
3. Παρακολούθηση εξέλιξης και επίλυση τυχόν προβλημάτων ή εκκρεμοτήτων μέχρι την τελική έγκριση-υπογραφή σύμβασης.
4.Εκταμίευση προκαταβολής.
5. Κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού με τους προμηθευτές / κατασκευαστές για την κατασκευή του έργου.
6. Παρακολούθηση / εποπτεία των συνεργείων από μηχανικό της εταιρίας μας για την σωστή εκτέλεση του έργου (πιστοποίηση συστήματος εφαρμογής κελύφους).
7. Έκδοση Β’ ΠΕΑ και εντύπου παρεμβάσεων από συνεργαζόμενο Ενεργειακό Επιθεωρητή.
8. Κατάρτιση φακέλου β΄φάσης (εξόφλησης) και αποστολή για έλεγχο.