ΡΑΕ: Ποιες αλλαγές έρχονται στους λογαριασμούς ρεύματος

Στο σχεδιασμό της έκδοσης νέων έντυπων λογαριασμών ρεύματος προχωρούν οι προμηθευτές υιοθετώντας ουσιαστικά τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΡΑΕ που εξέδωσε προ εβδομάδων.

Τα νέα έντυπα είναι τυποποιημένα και ενιαία για όλες τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπός της Αρχής που προχώρησε σε αυτές τις αλλαγές είναι να υπάρχει στους καταναλωτές μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρεώσεις και αποσαφήνιση των όρων της τιμολόγησης. Όπως επίσης να είναι και ευχερέστερη η σύγκριση προγραμμάτων ανάμεσα στις εταιρείες παροχής ρεύματος.

Η ΡΑΕ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, βρίσκεται σε τελευταίες διαβουλεύσεις με τους παρόχους προκειμένου να κλειδώσουν ορισμένα σημεία της πληροφόρησης που θα δίνουν μέσα από τους λογαριασμούς. Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν πως η ΡΑΕ προς το τέλος του Ιουνίου θα προχωρήσει σε έλεγχο και αξιολόγηση των νέων λογαριασμών κάθε προμηθευτή προκειμένου να διαπιστώσει το εύρος της εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών. Η Αρχή, επειδή η απόφαση της δεν είναι υποχρεωτική ως προς την εφαρμογή της, έχει κάνει γνωστό πως θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της θετικές αναφορές για όσους παρόχους έχουν προχωρήσεις στις αλλαγές των έντυπων λογαριασμών με βάση τις οδηγίες της. Με βάση τα προαναφερόμενα, τα νέα έντυπα θα πρέπει να είναι έτοιμα από την 1η Ιουλίου.

Από την άλλη μεριά, οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναφέρουν στελέχη τους στον ΟΤ, ήδη προχωρούν στον σχεδιασμό των νέων λογαριασμών. Ωστόσο όπως τονίζουν απαιτείται να αποσαφηνιστεί στη διαβούλευση ο τρόπος παροχής συγκεκριμένων πληροφοριών, ενώ προβληματισμό εκφράζουν και για το αν με τα νέα μέτρα (πλαφόν στο ρεύμα) από την 1η Ιουλίου θα αρκεί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των εντύπων ή θα χρειαστεί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να οδηγηθούν σε νέες αλλαγές.

Επίσης, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται οι εταιρείες προμήθειας να έχουν προσαρμόσει και τα προσυμβατικά κείμενα ενημέρωσης προς τους καταναλωτές. Για την ακρίβεια πρόκειται για τα έντυπα «αίτησης προσφοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας».

Μπορείτε εδώ να δείτε το Υπόμνημα Λογαριασμού Ρεύματος (με σύντομες οδηγίες) και το Έντυπο Προσφοράς Σύνδεσης (με σύντομες οδηγίες).

Οι αλλαγές

Με τις αλλαγές που έχει προτείνει η ΡΑΕ δίνονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την «ταυτότητα της σύμβασης» ανάμεσα στον πάροχο και τον πελάτη.

Τέτοιες είναι ο «αριθμός της σύμβασης», η «υπολειπόμενη διάρκεια της σύμβασης», το «όνομα του τιμολογίου», ο «τύπος τιμολόγησης», «ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τιμολογίου», ο χρόνος έκδοσης του λογαριασμού, το αν υπάρχει ή όχι ρήτρα πρόωρης αποχώρησης, οι «εκπτώσεις προμήθειας» και φυσικά θα δίνεται αναλυτική εξήγηση για τη ρήτρα αναπροσαρμογής αλλά και για το ποσό της επιδότησης (ΤΕΜ).

Το ενδιαφέρον είναι πως με βάση τα ενιαία έντυπα οι τύποι των τιμολογίων διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες:

1. Σταθερή χρέωση

Πρόκειται για προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας με σταθερές ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας. Δηλαδή δεν θα περιλαμβάνουν ρήτρα αναπροσαρμογής της Οριακής Τιμής Συστήματος.

Έτσι, οι καταναλωτές που θα επιλέξουν το συγκεκριμένο προϊόν θα γνωρίζουν πως για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ένα ή δύο χρόνια δεν θα αυξομειώνεται η τιμή της κιλοβατώρας.

2. «Κυμαινόμενη χρέωση με όριο αυξομείωσης»

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας με ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας και ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος. Οι πάροχοι σε αυτήν την κατηγορία θα πρέπει εκ των προτέρων να προσδιορίζουν το όριο της αυξομείωσης της τιμής της κιλοβατώρας. Στην περίπτωση που η διαμόρφωση της χονδρεμπορικής τιμής ξεπερνά τα όρια αύξησης τότε οι προμηθευτές θα απορροφούν τη διαφορά και δεν θα την περνάνε στους καταναλωτές.

3. «Κυμαινόμενη χρέωση χωρίς όριο αυξομείωσης»

Πρόκειται για τα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής της Οριακής Τιμής Συστήματος. Οι αυξήσεις ανεξαρτήτως ορίου θα μετακυλίονται στις χρεώσεις. 

Πηγή: b2green.gr