Η ΠΡΩΤΗ ESCO ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Η εποχή όπου μία εταιρία δεν αναλάμβανε εγγράφως την ευθύνη και το κόστος των προτάσεων της, έχει πλέον τελειώσει. Ο καταναλωτής τώρα έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να ελέγχει έμπρακτα το αποτέλεσμα και να διεκδικεί το καλύτερο για εκείνον.

Η πρώτη εταιρία ESCO στην Καβάλα και γενικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι πια γεγονός. Ας δούμε όμως, αρχικά τι είναι η ESCO και πώς αυτή η ιδιότητα δημιουργεί αξία για τον καταναλωτή αλλά και για την ίδια την εταιρία.

Τι σημαίνει ο τίτλος ESCO;

Ο ρόλος της ESCO (δηλαδή Energy Services Company ή Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών) είναι να παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή έργα, με εγγυημένη απόδοση μέσω υπογραφής Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), με χρήση μέτρων και υπηρεσιών βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας, με ταυτόχρονη ανάληψη τεχνικών και οικονομικών κινδύνων, με σκοπό την επίτευξη συμφωνημένων στόχων. Το είδος των εργασιών προσδιορίζεται μέσα στη ΣΕΑ. Με λίγα λόγια, οι εταιρίες ESCO σας εγγυώνται την επιτυχία της κατασκευής του έργου αφού αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη της αποτυχίας τους να προσεγγίσουν τους επιθυμητούς και συμφωνημένους στόχους ενεργειακής εξοικονόμησης. Πρακτικά, ο πελάτης συνάπτει μια σύμβαση με τις εταιρίες ESCO για την υλοποίηση των ενεργειακών έργων που θα επιλέξει. Έτσι, το κέρδος τους είναι συνυφασμένο με το κέρδος του πελάτη.

Η εταιρία PARTNERS, επί της οδού Δαγκλή 24 στην Καβάλα, μετά από χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην αγορά της Βορείου Ελλάδος κατάφερε να αποκτήσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πιστοποίησή της από το ΥΠΕΚΑ ως εταιρία ESCO με αριθμό μητρώου ΕΕΥ 45. Για την πιστοποίηση και την εγγραφή μιας εταιρίας στο Μητρώο επιχειρήσεων ESCO απαιτείται τεχνική επάρκεια στη μελέτη, εφαρμογή και υλοποίηση έργων, η οποία αποδεικνύεται από το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης της εταιρίας αλλά και από το πλήθος των ενεργειακών έργων που αυτή έχει υλοποιήσει.

Στην πλήρη της μορφή, η ESCO παρέχει μια ενιαία δέσμη υπηρεσιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, όπως:

 • Μελέτη βιωσιμότητας
 • Κατάρτιση ενεργειακής πρότασης / σχεδίου
 • Σχεδιασμό έργου (engineering design)
 • Διασφάλιση χρηματοδότησης
 • Διοίκηση έργου κατασκευής (Construction management)
 • Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Διαχείριση ενεργειακού έργου (Energy Project management)
 • Εγγυήσεις απόδοσης έργου (performance / saving guarantees)
 • Έλεγχο, μέτρηση & πιστοποίηση απόδοσης έργου (measure, monitor & verify the project΄s energy savings)
 • Λειτουργία έργου (Project operation) Συντήρηση & εκσυγχρονισμός ενεργειακών εγκαταστάσεων
 • Εκπαίδευση & μεταφορά τεχνογνωσίας (traning & know – how transfer)
 • Διοικητικές υπηρεσίες (Administrative Services)

Η PARTNERS εκπαιδεύεται χάρη σε σας, που διεκδικείτε τη μεγιστοποίηση των ωφελημάτων σας και μέσα από τις απαιτήσεις σας μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι!

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO)