Νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους έως 39 ετών

Το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» είναι ένα πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικιών για τη νέα γενιά, από 18-39 ετών.

Επιδότηση έως 22.500€ για παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και επιδότηση από 50% έως 90% ανάλογα με το εισόδημα του νέου και την περιοχή της επιλέξιμης κατοικίας. Αυτό αφορά το σύστημα θέρμανσης-ψύξης, τη μόνωση, την αντικατάσταση κουφωμάτων κ.α.

 • Συμμετοχή είτε με ίδια κεφάλαια είτε με άτοκο δάνειο και αποπληρωμή από 4 έως 6 χρόνια.

Επιδότηση έως 10.000€ για παρεμβάσεις ανακαίνισης με το ποσοστό επιδότησης έως 30% για όλους για το μπάνιο, τα είδη υγιεινής, ακόμα και την αγορά συσκευών όπως η κουζίνα ή το πλυντήριο.

 • Συμμετοχή είτε με ίδια κεφάλαια είτε μέσω δανείου όπου το 50% είναι άτοκο και το υπόλοιπο 50% έχει επιτόκιο 4%.


H PARTNERS Esco με αριθμό μητρώου 45 από το Υ.ΠΕ.ΚΑ., στελεχωμένη από Έμπειρους Μηχανικούς, Ενεργειακούς Επιθεωρητές και συνεργεία Μονωτών, Ηλεκτρολόγων και Θερμοϋδραυλικών είναι σε θέση να διεκπεραιώσει με απόλυτη αξιοπιστία και ευθύνη την ένταξή σας στο πρόγραμμα εξασφαλίζοντας την καλύτερη ενεργειακή αναβάθμιση για εσάς.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι νέοι που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 και έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

Το ακίνητο:

 • να έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση.
 • να υφίσταται νόμιμα.
 • να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.
 • να έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α΄ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης/ δωρεάν παραχώρησης/ ενοικίασης σε επιλέξιμη κατοικία ο νέος θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας.

Για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας (1) αίτησης.

Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για το «Ανακαινίζω»

Η συμμετοχή στο «Εξοικονομώ» αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο «Ανακαινίζω»

Ποια είναι τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά;

 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου.
 • Άδεια οικοδομής ακινήτου & τακτοποιήσεις (εάν υπάρχουν).
 • Κτηματολόγιο
 • Πρόσφατο Ε9 όλων των ιδιοκτητών
 • Πρόσφατο Ε1 ιδιοκτήτη (εάν το ακίνητο μισθώνεται ή έχει γίνει δωρεάν παραχώρηση, προσκομίζεται το Ε1 του χρήστη και το Ε2 του ιδιοκτήτη).
 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό
 • Ταυτότητα (2 όψεις)
 • Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος.
 • Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ.
 • Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
 • Σκέλος «Εξοικονομώ» – Ενεργειακές Αναβαθμίσεις
 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση/ αναβάθμιση Θερμομόνωσης (δώματος, στέγης, κελύφους)
 • Αναβάθμιση συστήματος Θέρμανσης/ Ψύξης (αντλία θερμότητας, λέβητας πέλλετ, λέβητας φυσικού αερίου, ενδοδαπέδια θέρμανση, κλιματιστικά)
 • Σύστημα Αερισμού
 • Σύστημα παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης
 • Λοιπά συστήματα Σκίασης
 • Απλές οικιακές, ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες προβλέπονταν στο ξεχωριστό πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»
 • Σκέλος «Ανακαινίζω» – Εργασίες Ανακαίνισης
 • Ανακαίνιση χώρων μπάνιου και αντικατάσταση ειδών υγιεινής
 • Ανακαίνιση χώρων κουζίνας
 • Αντικατάσταση πόρτας εισόδου
 • Αντικατάσταση και επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Αντικατάσταση και επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Αντικατάσταση επιφανειών πατωμάτων
 • Επιχρίσματα και επισκευές δομικών στοιχείων

Προϋποθέσεις επιδότησης:

 

Ατομικό Εισόδημα (€)

Οικογενειακό Εισόδημα (€)

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης Σκέλος «Εξοικονομώ»

Bonus πολυτέκνων

Ιδιοκατοίκηση

Χρήση από έτερο πρόσωπο

1

≤5.000 €

≤10.000 €

75%

65%

+15%

2

5.000 – 10.000 €

10.000 -20.000 €

70%

60%

3

10.000 – 20.000 €

20.000 – 30.000€

55%

45%

4

20.000 – 30.000 €

30.000 – 50.000€

45%

40%

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης

Σκέλος «Ανακαινίζω»

Ανεξαρτήτως εισοδήματος

 

30%

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα:
2511-104.075, 2511-104.076, 2510-220.831
web: www.partners.com.gr
info@partners.com.gr

Επισκεφθείτε τα γραφεία μας:
Δαγκλή 24 (έναντι Εργατικού Κέντρου)
Τ.Κ. 65403, Καβάλα