Θέλετε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα εξοικονομώ;

Χρειάζεστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές της PARTNERS Esco είναι δίπλα σας για οποιαδήποτε απορία!


Απαραίτητα δικαιολογητικά για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ:

 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου.
 • Άδεια οικοδομής ακινήτου & τακτοποιήσεις (εάν υπάρχουν).
 • Κτηματολόγιο.
 • Πρόσφατο Ε9 όλων των συνιδιοκτητών.
 • Πρόσφατο Ε1 ιδιοκτήτη (εάν το ακίνητο μισθώνεται ή έχει γίνει δωρεάν παραχώρηση, προσκομίζεται το Ε1 του χρήστη και το Ε2 του ιδιοκτήτη).
 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό.
 • Φωτοτυπία 2 όψεων Δελτίου Ταυτότητας.
 • Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος.
 • Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ.
 • Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ.


Απαραίτητα δικαιολογητικά για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ:

 • Άδεια οικοδομής, αρχιτεκτονικά σχέδια & τακτοποιήσεις (εάν υπάρχουν).
 • Ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου.
 •  Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος.
 • Συμβόλαιο ή παραχώρηση κτήσης ή μισθωτήριο ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για διάστημα 3 ετών.
 • Κτηματολόγιο.
 • Ε1, Ε2, Ε9, Εκκαθαριστικό, Ε3 δύο τελευταίων ετών.
 • Έναρξη επιτηδεύματος.
 • Καταστατικό.
 • Βεβαίωση έδρας.
 • Άδεια λειτουργίας.