Θέλετε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα εξοικονομώ;

Χρειάζεστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές της PARTNERS Esco είναι δίπλα σας για οποιαδήποτε απορία!


Ποια είναι τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά;

  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου.
  • Άδεια οικοδομής ακινήτου & τακτοποιήσεις (εάν υπάρχουν).
  • Κτηματολόγιο.
  • Πρόσφατο Ε9 όλων των συνιδιοκτητών.
  • Πρόσφατο Ε1 ιδιοκτήτη (εάν το ακίνητο μισθώνεται ή έχει γίνει δωρεάν παραχώρηση, προσκομίζεται το Ε1 του χρήστη και το Ε2 του ιδιοκτήτη).
  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό.
  • Φωτοτυπία 2 όψεων Δελτίου Ταυτότητας.
  • Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος.
  • Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ.
  • Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ.