Η Διαδικασια που ακολουθουμε στην Partners Esco:

 1. Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών.
 2. Πρώτη αυτοψία κτιρίου (αποτύπωση, φωτογραφίες κλπ).
 3. Έκδοση Α’ ΠΕΑ από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή της Partners Esco (επιδοτείται).
 4. Καταχώρηση του αιτήματος από τα γραφεία της Partners Esco στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
  Σημείωση: η περίοδος καταχώρησης καθορίζεται από το υπουργείο.
 5. Έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου (για πρώτη φορά επιδοτείται).
 6. Καταχώρηση αίτησης δανειοδότησης από την Partners Esco, παρακολούθηση εξέλιξης, επίλυση τυχόν προβλημάτων ή εκκρεμοτήτων.
 7. Καταβολή ιδίων κεφαλαίων / εκταμίευση προκαταβολής δανείου στον προμηθευτή-κατασκευαστή (Partners) για την έναρξη των εργασιών.
 8. Κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού με τα συνεργαζόμενα πιστοποιημένα συνεργεία για την κατασκευή του έργου.
 9. Παρακολούθηση και εποπτεία των συνεργείων από μηχανικό της εταιρίας μας για την σωστή εκτέλεση του έργου (έκδοση αδειών μικρής κλίμακας, ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου κλπ).
 10. Δεύτερη αυτοψία κτιρίου (αποτύπωση, φωτογραφίες κλπ).
 11. Έκδοση Β’ ΠΕΑ και εντύπου παρεμβάσεων (επιδοτείται).
 12. Κατάρτιση φακέλου Β’ φάσης (εξόφλησης) και αποστολή για έλεγχο.