Τι ειναι η Ηλεκτρονικη Ταυτοτητα Κτιριου;

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού φακέλου ενός κτιρίου που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που το αφορούν, όπως:

  • Τα σχέδια κάτοψης.
  • Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
  • Την οικοδομική άδεια.
  • Τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
  • Τον πίνακα χιλιοστών.

Εκτός από κτίρια, στην ίδια νομοθεσία υπάγονται και αδόμητα οικόπεδα/γήπεδα καθώς και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες.

Από τον Ιανουάριο 2021 τίθεται σε ισχύ το Ηλεκτρονικό Μητρώο. Σε αυτό θα πραγματοποιούνται όλες τις καταχωρήσεις ιδιοκτησιών με τα στοιχεία της καθεμιάς, όπως την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, τα πιστοποιητικά ελέγχου, τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς, τους κυρίους του έργου, το πιστοποιητικό πληρότητας και άλλα.

Πως καταχωρειται η Ηλεκτρονικη Ταυτοτητα Κτιριου – Διαδικασια

Η διαδικασία της καταχώρησης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, μπορεί να γίνει μόνο από κάποιον εξουσιοδοτημένο μηχανικό και αφού του δοθούν τα σχετικά απαιτούμενα έγγραφα.

  • Πρώτα καταχωρείται το οικόπεδο ή γήπεδο και έπειτα η ιδιοκτησία.
  • Κατόπιν, ο μηχανικός εκδίδει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου. Το κάθε Απόσπασμα έχει το δικό του κλειδί γνησιότητας και αποκλειστικό Κωδικό Ταυτότητας.
  • Στη συνέχεια, ο μηχανικός κάνει αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου, που περιλαμβάνει τη βεβαίωση του ιδίου ότι το ακίνητο έχει (ή δεν έχει) αυθαιρεσίες και το κατά πόσο οι τυχόν αυθαιρεσίες έχουν τακτοποιηθεί, καθώς και τα στοιχεία του Αποσπάσματος.

Ποια κτιρια αφορα η εκδοση Ηλεκτρονικης Ταυτοτητας Κτιριου:

Όλα τα κτίρια και οι διηρημένες ιδιοκτησίες οι οποίες είτε μεταβιβάζονται (παλιά κτίρια και ιδιοκτησίες) είτε εκδίδουν νέες οικοδομικές άδειες (νέα κτίρια και ιδιοκτησίες) χρειάζεται να έχουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα. Επίσης, πρέπει να εκδώσουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου τα αυθαίρετα, για την περαίωση των δηλώσεων.

Όσον αφορά στο χρονικό περιθώριο που δίνεται στα παλαιότερα κτίρια για να τους καταχωρηθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν.

Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται τα κτίρια ή οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες συγκεκριμένης χρήσης (π.χ., που ανήκουν στο Δημόσιο, τουριστικά καταλύματα πάνω από 300 τ.μ., πρατήρια υγρών καυσίμων, νοσοκομεία, κτλ.), σύμφωνα με τον ν.4495/2017. Αυτά τα κτίρια έχουν περιθώριο μέχρι 5 έτη για την καταχώρηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Για όλα τα υπόλοιπα κτίρια ή αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες, η υποβολή είναι υποχρεωτική τη στιγμή της μεταβίβασής τους.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα είναι το τελευταίο βήμα της οριστικής τακτοποίησης των αυθαίρετων κτισμάτων τα οποία έχουν ενταχθεί στους σχετικούς νόμους, καθώς μόνο με την απόκτησή της η τακτοποίηση θα θεωρείται ολοκληρωμένη.

Το πιστοποιητικό πληρότητας εκδίδεται από εξουσιοδοτημένους μηχανικούς και σε αυτό βεβαιώνεται με δήλωσή τους, η συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ταυτότητα. Το πιστοποιητικό εκδίδεται για κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, έχει μοναδικό αριθμό και αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του οικοπέδου ή γηπέδου ή διηρημένης ιδιοκτησίας.

Αναλαμβάνουμε φακέλους έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου σε όλη την Ελλάδα!

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2511.104075 & 2511.104076.
Επισκεφθείτε τα γραφεία μας: στη Δαγκλή 24 , Καβάλα