Θέλετε να ενοικιάσετε ή να μεταβιβάσετε το ακίνητο σας;


Θέλετε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα εξοικονομώ;

Χρειάζεστε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές  Β΄ και Γ΄ τάξης της Partners Esco σας το εκδίδουν άμεσα και υπεύθυνα


Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό:

  • Καταγράφει την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας
  • Κατατάσσει το κτίριο σε μία ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η)
  • Περιέχει προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας του χώρου σας

Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ:

  • για την ένταξη κατοικιών στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον
  • για την ενοικίαση χώρου
  • για μεταβίβαση ακινήτου
  • για ενοικίαση μέσω Airbnb