Ερωτήσεις & Απαντήσεις

1. Τι είναι το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021;

• Πρόγραμμα με επιδότηση έως 75% για εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες
• κόστος εργασιών έως 28.000 ευρώ ανά σπίτι.
• Συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ στο οποίο μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες και πολυκατοικίες.

2. Ποια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη;

• Να υφίσταται νόμιμα
• Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
• Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
• Να έχει καταταγεί βάσει του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

3. Πώς αποδεικνύεται η κύρια χρήση της κατοικίας για ενεργειακή αναβάθμιση;

Αποδεικνύεται από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη για το φορολογικό έτος 2020 ή τα δύο προηγούμενα έτη.

4. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;

• Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/ επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία.
• Εάν η κατοικία:
α) ενοικιάζεται/παραχωρείται δωρεάν,
β) είναι κενή το τελευταίο φορολογικό έτος,
γ) δεν υπήρχε εμπράγματο δικαίωμα επικαρπίας ή πλήρους κυριότητας και έχει αποκτηθεί πρόσφατα, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

5. Είναι απαραίτητο το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

• Είναι απαραίτητο διότι αποτυπώνει την ενεργειακή κατηγορία στην οποία βρίσκεται το ακίνητο καθώς επίσης περιγράφει και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, ώστε το ακίνητο να «ανέβει» τις απαραίτητες 3 ενεργειακές κατηγορίες. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται μετά τη 1/2/2020, επιδοτούνται 100% από το πρόγραμμα. Γίνονται δεκτά και ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί μετά την 27/11/2017, χωρίς όμως να επιδοτούνται.

6. Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο Εξοικονομώ; και ποια τα ποσοστά επιδότησης για τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης;

 

Ατομικό

εισόδημα (€)

Οικογενειακό εισόδημα (€)

Ποσοστό επιχορήγησης

(ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα)

Ποσοστό επιχορήγησης

(δωρεάν παραχώρηση/ ενοικίαση)

1

0€ – 5.000€

0€ – 10.000€

75%

65%

2

5.000€ – 10.000€

10.000€ – 20.000€

70%

60%

3

10.000€ – 20.000€

20.000€ – 30.000€

55%

45%

4

20.000€ – 30.000€

30.000€ – 40.000€

45%

40%

5

> 30.000€

> 40.000€

40%

40%

7. Ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η επιλογή των αιτήσεων και θα διαμορφώνεται η σειρά κατάταξης;

Τα κριτήρια στο νέο Εξοικονομώ 2021 είναι ενεργειακά, εισοδηματικά και κοινωνικά:
• Το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (50%)
• Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (14%) (1000€/άτομο – 30000€/ άτομο)
• Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7%)
• Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου, σύμφωνα με το Α΄ ΠΕΑ (5%)
• Η παλαιότητα κατασκευής (3%)
• Μονογονεϊκή οικογένεια (7%)
• ΑμεΑ (7%)
• Πολύτεκνοι (7%)

8. Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλει κάποιος ωφελούμενος;

• Για αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντος) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

9. Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις;

• Αντικατάσταση Κουφωμάτων, σε συνδυασμό με τοποθέτηση εξωτερικών προστατευτικών φύλλων (κουτί-ρολό, εξώφυλλα, σήτες).
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πυλωτής.
• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης (αντλίες θερμότητας, λέβητες πέλλετ και αερίου, κλιματιστικά). Καταργείται η Επιλεξιμότητα για λέβητες πετρελαίου & ενεργειακά τζάκια.
• Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης (π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας). Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ.
• Σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες).
• Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης (smarthome), τα οποία συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας (διαχείριση ηλεκτρικών φορτίων, έξυπνα συστήματα θέρμανσης/ψύξης και απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).

10. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουμε στην Partners για την ένταξη στο πρόγραμμα;

• Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου.
• Άδεια οικοδομής ακινήτου (μαζί με τις όποιες προσθήκες ή τακτοποιήσεις αυθαιρέτων) & για τα ακίνητα προ του 1953 βεβαίωση μη κατοχής αδείας.
• Κτηματολογικό διάγραμμα/απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος.
• Πρόσφατο Ε9 (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, όλων των συνιδιοκτητών).
• Πρόσφατο Ε1 ιδιοκτήτη (σε περίπτωση που το ακίνητο μισθώνεται ή έχει γίνει δωρεάν παραχώρηση, προσκομίζεται το Ε1 του χρήστη και το Ε2 του ιδιοκτήτη).
• Πρόσφατο εκκαθαριστικό.
• Φωτοτυπία 2 όψεων Δελτίου Ταυτότητας.
• Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος.
• Πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑ (εάν υπάρχει)
• Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ (εάν υπάρχει)

11.Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην PARTNERS;

1. Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών.
2. Πρώτη αυτοψία κτιρίου (αποτύπωση, φωτογραφίες κλπ).
3. Έκδοση Α’ ΠΕΑ από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή της Partners.
4. Καταχώρηση του αιτήματος από τα γραφεία της Partners στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
Σημείωση: η περίοδος καταχώρησης καθορίζεται από το υπουργείο.
5. Έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου (για πρώτη φορά επιδοτείται)
6. Καταχώρηση αίτησης δανειοδότησης από την Partners, παρακολούθηση εξέλιξης, επίλυση τυχόν προβλημάτων ή εκκρεμοτήτων.
7. Καταβολή ιδίων κεφαλαίων / εκταμίευση προκαταβολής δανείου στον προμηθευτή-κατασκευαστή (Partners) για την έναρξη των εργασιών.
8. Κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού με τα συνεργαζόμενα πιστοποιημένα συνεργεία για την κατασκευή του έργου.
9. Παρακολούθηση και εποπτεία των συνεργείων από μηχανικό της εταιρίας μας για την σωστή εκτέλεση του έργου (έκδοση αδειών μικρής κλίμακας, ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου κλπ).
10. Δεύτερη αυτοψία κτιρίου (αποτύπωση, φωτογραφίες κλπ).
11. Έκδοση Β’ ΠΕΑ και εντύπου παρεμβάσεων.
12. Κατάρτιση φακέλου Β’ φάσης (εξόφλησης) και αποστολή για έλεγχο.

12.Τι είναι το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) είναι το έγγραφο που αποδεικνύει την ενεργειακή κατάσταση του ακινήτου πριν την ένταξή του στο πρόγραμμα εξοικονομώ. Επίσης περιγράφει και τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν ώστε να βελτιωθεί ενεργειακά το ακίνητο. Για την ένταξη στο εξοικονομώ, το ΠΕΑ θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017. (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/ οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β΄2367/ 12.07.2017)