Εξοικονομώ 2021: Διευκρινίσεις ΥΠΕΝ για την υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

  Νέες διευκρινίσεις για την Υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και την παλαιότητα ακινήτου δόθηκαν από το ΥΠΕΝ, αναφορικά με τις «Καταρχήν Επιλέξιμες» αιτήσεις διαμερισμάτων και μονοκατοικιών του «Εξοικονομώ 2021».

  Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η αυτοματοποιημένη επιβεβαίωση της παλαιότητας ακινήτου από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, αυτό θα θεωρείται ότι είναι κατασκευασμένο την περίοδο 2004-2011. Η αίτηση θα επαναβαθμολογείται.

  Στην περίπτωση που μετά την επαναβαθμολόγηση η  αίτηση μεταπίπτει σε επιλαχούσα, ο ωφελούμενος έχει το δικαίωμα ένστασης για την μη αυτοματοποιημένα εξέταση της παλαιότητας του ακινήτου.

Διευκρίνιση & παράδειγμα για την Υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Υπενθυμίζουμε πως με παλαιότερη ενημέρωση του ΥΠΕΝ, σχετικά με τον έλεγχο μεταξύ της επιφάνειας κύριων χώρων που αναφέρεται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) και την ωφέλιμη επιφάνεια Α’ ΠΕΑ καθώς και την επιφάνεια κυρίων χώρων βάσει εντύπου Ε9, που αναφέρεται στην ενότητα 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, διευκρινίζεται το εξής:

Σε περίπτωση αίτησης μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος, κατά την υποβολή της ΗΤΚ εφαρμόζεται έλεγχος ότι η επιφάνεια κυρίων χώρων της ΗΤ πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από το μικρότερο μέγεθος μεταξύ της ωφέλιμης επιφάνειας Α’ ΠΕΑ και της επιφάνειας κυρίων χώρων βάσει εντύπου Ε9, με αποδεκτή απόκλιση μετρήσεων έως 2%.

Για παράδειγμα:

Επιφάνεια κυρίων χώρων βάσει εντύπου Ε9 = 100,00 m2

Ωφέλιμη επιφάνεια βάσει Α’ ΠΕΑ = 105,00 m2

Κατά τον έλεγχο πρέπει να ισχύει:

Επιφάνεια κυρίων χώρων ΗΤΚ ≥ 98% X min ( 100,00 ; 105,00 ) =>

Επιφάνεια κυρίων χώρων ΗΤΚ ≥ 98% Χ 100,00 , δηλαδή η επιφάνεια κυρίων χώρων που προκύπτει βάσει της ΗΤΚ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 98 m2.

Πριν την υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, διαβάστε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα.

Πηγή: b2green.gr