ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση οικοδομικών αδειών κατά 2,8%

  Σημαντική είναι η αύξηση στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ για το μήνα Μάρτιο του 2022.

  Συγκεκριμένα, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), με βάση τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν, ανήλθε σε 2.002. Αντιστοιχούν σε 383.294m2 επιφάνειας και 1.736.622 m3 όγκου. Παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση κατά 2,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών. Μείωση κατά 19,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 16,8% στον όγκο. Πάντα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.

  Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 ανήλθαν σε 1.990 οικοδομικές άδειες. Αντιστοιχούν σε 382.013 m2 επιφάνειας και 1.731.496 mόγκου. Παρουσιάζουν αύξηση κατά 3,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών. Μείωση κατά 15,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 6,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

  Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Μάρτιο 2022, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 12 οικοδομικές άδειες. Αντιστοιχούν σε 1.281 m2 επιφάνειας και 5.126 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Μάρτιο 2022,είναι 0,3%.

  Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Απρίλιο 2021 έως τον Μάρτιο 2022, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 24.307 οικοδομικές άδειες. Αυτές αντιστοιχούν σε 6.087.097 m2 επιφάνειας και 25.955.636 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2020 – Μαρτίου 2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 24,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 39,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 39,4% στον όγκο.

  Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 24,4% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών. Αύξηση κατά 42,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 43,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2020 – Μαρτίου 2021. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 1,1%.

  Το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 6,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών. Αύξηση κατά 2,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 7,1% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2021. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 7,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών. Αύξηση κατά 5,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 13,8% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ