Εξοικονομώ 2021: Νέοι πίνακες εγκεκριμένων & απορριπτέων αιτήσεων για διαμερίσματα & πολυκατοικίες

Νέα απόφαση για πίνακες εγκεκριμένων και απορριπτέων αιτήσεων για διαμερίσματα και πολυκατοικίες που αφορούν το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Οι πίνακες για το «Εξοικονομώ 2021» που εγκρίθηκαν με την τελευταία απόφαση είναι:

Α. οι υπό στοιχεία «Π.Π.Α.‐Κ.1‐04» και «Π.Π.Α.-Κ.2.5-04» Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων

Β. οι υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-04» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-04» Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων

Γ. ο υπό στοιχεία «ΠΟΛ-Ο.Π.Ε.-02» Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών.

Κατεβάστε παρακάτω τα αρχεία με τους νέους πίνακες:

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων – Εισοδηματική Κατηγορία 1  Π.Π.Α.- Κ.1-04 (ημ/νία δημοσίευσης 1/2/2023)

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων – Εισοδηματικές Κατηγορίες 2 έως 5 Π.Π.Α.-Κ.2.5-04 (ημ/νία δημοσίευσης 1/2/2023)

Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων – Εισοδηματική Κατηγορία 1 Ο.Π.Ε.-Κ.1-04 (ημ/νία δημοσίευσης 1/2/2023)

Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων – Εισοδηματικές Κατηγορίες 2 έως 5 Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-04 (ημ/νία δημοσίευσης 1/2/2023)

Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών ΠΟΛ‐Ο.Π.Ε.‐02 (ημ/νία δημοσίευσης 1/2/2023)

Πηγή: b2green.gr