Νέα αύξηση των τιμών στα υλικά κατασκευής νέων κτιρίων

  Η μία αύξηση διαδέχεται την άλλη στις τιμές των υλικών κατασκευής, σύμφωνα με τον Γενικό Δείκτη Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών που δίνει στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ. Η νέα αύξηση κατεγράφη τόσο σε επίπεδο μήνα, όσο και σε επίπεδο έτους.

  Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάιο 2022, παρουσίασε αύξηση 11,4%. Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2021 έναντι αύξησης 3,0% που είχε σημειωθεί κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2021 με το 2020 (Πίνακας 1).

  Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,1%, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2021 (Πίνακας 2).

  Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2021 – Μαΐου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2020 – Μαΐου 2021, παρουσίασε αύξηση 7,3%, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων (Πίνακας 3).

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Μαΐου 2022 σε σύγκριση με τον Μάιο 2021

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών τον μήνα Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2021 παρουσίασε αύξηση 11,4% (Πίνακας 1). Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Μαΐου 2022 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2022

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών τον μήνα Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,1% (Πίνακας 2). Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ