Το νέο «Εξοικονομώ» που σχεδιάζεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος

Σε αλλαγές στο νέο «Εξοικονομώ» προσανατολίζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, του κόστους για τους πολίτες και τη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Στις ριζικές αλλαγές που εξετάζονται περιλαμβάνεται η χορήγηση κινήτρων έκπτωσης των δαπανών που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση ειδικών παρεμβάσεων, σε συνδυασμό με τη χορήγηση προνομιακών δανείων γι’ αυτόν τον σκοπό.

Τόσο η χορήγηση επιδοτούμενων ή εγγυημένων δανείων όσο και η έκπτωση δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων θα προωθηθούν μέσω του προγράμματος REPowerEU.

Κεντρικός άξονας των παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών θα είναι η τοποθέτηση αντλιών θερμότητας και -σύμφωνα με τη «Real News»- υπάρχει η σκέψη να μην τεθούν εισοδηματικά όρια, λόγω του κόστους της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν το περιβάλλον για να θερμάνουν ή να ψύξουν έναν χώρο. Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται μόνο στο στάδιο της άντλησης θερμότητας και ο χρήστης πληρώνει μόνο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την άντληση.

Το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή, δεν χρησιμοποιείται ως πηγή για τη δημιουργία θέρμανσης ή ψύξης και γι’ αυτό η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται για τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας είναι πολύ μικρή σε σχέση με το αποτέλεσμα που παίρνουμε σε ψύξη ή θέρμανση.

Επίσης, στον σχεδιασμό του υπουργείου Ενέργειας προβλέπεται η συμμετοχή-εμπλοκή Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (Energy Service Companies – ESCO), που θα διά ευκολύνουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση στα νοικοκυριά και θα παρέχουν στους ιδιοκτήτες των κατοικιών τη δυνατότητα να αποπληρώσουν σταδιακά το κόστος της επένδυσης.

Ταυτόχρονα, θα «τρέξουν» και όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση μόνωσης, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης και η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης.

Η αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα καθορίσει μια σειρά μέτρων που θα βοηθήσουν τις κυβερνήσεις της Ε.Ε. να ενισχύσουν δομικά την ενεργειακή από δόση κυρίως των κτιρίων που έχουν τη χειρότερη απόδοση.

Τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν ποια κτίρια θα στοχεύσουν και ποια μέτρα θα λάβουν. Στόχος είναι η μείωση της μέσης χρήσης πρωτογενούς ενέργειας των κατοικιών κατά 16% έως το 2030 και 20%-22% έως το 2035.

Ακόμα, προβλέπεται ότι τα κράτη-μέλη θα υιοθετήσουν μέτρα για την απαλλαγή των συστημάτων θέρμανσης από άνθρακα και τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στη θέρμανση και στην ψύξη έως το 2040.

Να σημειωθεί ότι παρατάθηκε για δύο μήνες -συγκεκριμένα έως τον προσεχή Ιούνιο- η προθεσμία για την υλοποίηση έργων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δικαιούχοι θα έχουν στη διάθεσή τους 14 μήνες, συνολικά, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής τους για την ολοκλήρωση έργων, από 12 μήνες που προβλεπόταν αρχικά.

Πηγή: Real News