«Εξοικονομώ – Επιχειρώ»: Γιατί ενδέχεται να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Στις 15 Μαΐου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων του προγράμματος  «Εξοικονομώ – Επιχειρώ». Ωστόσο δεν αποκλείεται το αρμόδιο υπουργείο να δώσει νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους  σε αυτό είναι περιορισμένον διότι μέχρι στιγμής μόνο 600 με 700 επιχειρήσεις έχουν υποβάλλει αίτηση.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα αυτό εκτιμάται πως  μπορεί να καλύψει έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε περίπου 3.000 επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αυτό αφορά επιχειρήσεις των κλάδων του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ κλπ) για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν (σύμφωνα με το σήμα λειτουργίας ή την υποβληθείσα γνωστοποίηση) δυναμικότητα που δεν υπερβαίνει τις 200 κλίνες.

Επίσης επισημαίνεται πως ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού και αντιστοίχως δεν μπορεί να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ για τον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Πάντως στις ωφελούμενες επιχειρήσεις θα δοθεί ενίσχυση για την υλοποίηση παρεμβάσεων που αφορούν σε:

  • ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους (π.χ. θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης κλπ.),
  • εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων (π.χ. αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας),
  • αλλά και ψύξης χώρων (αντικατάσταση ψυκτών), αερισμού χώρων, ζεστού νερού χρήσης, αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία), κ.ά.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών εξαρτάται από το είδος των επιχειρήσεων καθώς και το μέγεθός τους και μπορεί να φτάσει έως και το 65% (για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις). Στο πρόγραμμα εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Πηγή: b2green.gr