10 συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για επιδότηση έως 65% από το Πρόγραμμα «Επιχειρώ Εξοικονομώ»

Eνεργό για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», συνολικού προϋπολογισμού €176,75 εκατ.

Κατά την διάρκεια υποβολής αιτήσεων έχουν προκύψει αρκετά ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις του προγράμματος, οπότε παρακάτω έχουν συγκεντρωθεί οι κυριότερες από αυτές.

 1. Ποιο είναι το ποσοστό επιδότησης που παρέχει το πρόγραμμα;

 • Για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε κτήρια το ποσοστό κυμαίνεται από 40% έως 65%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.
 • Για δαπάνες που δεν αφορούν το κτηριακό κέλυφος (π.χ. παραγωγικός εξοπλισμός) το ποσοστό κυμαίνεται από 30% έως 50%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.
 1. Μπορεί να υποβάλει αίτηση ο ιδιοκτήτης ενός κτηρίου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση;

Αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον οικονομικό φορέα δηλαδή την επιχείρηση που θέλει υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο για την ενεργειακή αναβάθμιση της επιχείρησης του.

 1. Ποιους ελάχιστους ενεργειακούς στόχους θα πρέπει να εκπληρώνει το προς επιδότηση επενδυτικό σχέδιο;

 • εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%
 • μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%
 • για το/α κτίριο/α που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης, πρέπει να επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του σχεδίου, αναβάθμιση της ενεργειακής του/ς κατηγορίας, βάσει ΠΕΑ, τουλάχιστον κατά δύο (2) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β+ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση), εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4122/2013.
 1. Πότε λήγει η δράση;

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι 15 Απριλίου 2024.

 1. Πως γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων, υπάρχει ελάχιστη βάση;

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, οπότε είναι πολύ σημαντικό οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να προετοιμαστούν άμεσα για την υποβολή της αίτησης.

 1. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν αίτηση;

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, δηλαδή επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών, τον τουρισμό και το εμπόριο (χονδρική και λιανική πώληση).

Επίσης, η επιχείρηση μπορεί να κάνει αίτηση αρκεί να έχει συσταθεί έως την 31/12/2020.

 1. Μπορώ να έχω ξεκινήσει τις εργασίες στο κτήριο της εταιρείας μου πριν κάνω αίτηση για το πρόγραμμα;

Δεν επιτρέπεται να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και οι σχετικές δαπάνες πριν την οριστική υποβολή της αίτησης.

 1. Ποιες είναι οι δαπάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα;

Ενδεικτικές δαπάνες που επιδοτούνται:

 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση
 • Αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού (π.χ. παραγωγικός εξοπλισμός, φούρνοι, ψυγεία)
 • Αντικατάσταση κεντρικών μονάδων κλιματισμού από νεότερης τεχνολογίας
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας από νεότερης τεχνολογίας
 • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών
 • Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού κτηρίων (Building Energy Management System, EΜS)
 1. Ποια είναι τα ανώτατα όρια για τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό;

 • για τον κλάδο του τουρισμού ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ
 • για τους λοιπούς κλάδους ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ
 1. Ποιες δραστηριότητες επιδοτούνται, υπάρχουν παραδείγματα;

Παροχή Υπηρεσιών

 • Κλινικές και νοσοκομεία
 • Διαγνωστικά κέντρα
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης (1ης, 2ης & 3ης βαθμίδας)
 • Φροντιστήρια
 • Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ.) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης
 • Υπηρεσίες οίκων ευγηρίας
 • Υπηρεσίες parking
 • Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών
 • Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών
 • Συνεργεία μηχανοκίνητων οχημάτων

Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο

 • Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών
 • Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
 • Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
 • Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
 • Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων

Επιδοτούμενες επιχειρήσεις τουρισμού

 • Ξενοδοχεία
 • Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια ή κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
 • Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων
 • Eνοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ή και τουριστικές επαύλεις
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ)

Σε κάθε περίπτωση η δυναμικότητα της τουριστικής μονάδας δεν πρέπει να ξεπερνά τις διακόσιες (200) κλίνες.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2511 104075 – 76

Η Partners Esco διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, για την προετοιμασία υποβολής αιτήσεων για τα ενεργά αλλά και τα αναμενόμενα προγράμματα Εξοικονομώ.