Διαφωνίες από «Εξοικονομώ» σε… «Εξοικονομώ»: Πρόβλημα στην έγκριση υλοποίησης παρεμβάσεων

Διαφωνίες υπάρχουν από «Εξοικονομώ» σε… «Εξοικονομώ» ως προς την υλοποίηση παρεμβάσεων, γεγονός που προκαλεί πονοκέφαλο σε μηχανικούς, ιδιοκτήτες και εγκαταστάτες.

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως η τροποποίηση των ανοιγμάτων κατά την αντικατάσταση κουφωμάτων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», δεν είναι επιτρεπτή από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Να σημειωθεί ότι στο «Εξοικονομώ 2021» αυτή η τροποποίηση επιτρέπεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις και οδηγίες που έχουν εκδώσει από κοινού ΤΕΕ και ΥΠΕΝ. Ταυτόχρονα, οι εργασίες του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με προφορική και γραπτή απάντηση του help desk του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» σε σχετική ερώτηση μηχανικού, η τροποποίηση διαστάσεων των ανοιγμάτων δεν είναι εφικτή.

Και αυτό διότι «το πρόγραμμα προβλέπει «Αντικατάσταση κουφωμάτων», δηλαδή των υφισταμένων κατά την Α’ ενεργειακή επιθεώρηση και όχι των κουφωμάτων που δυνητικά θέλει να βάλει ο ωφελούμενος και έχουν διαφορετικές διαστάσεις».

Επιπλέον, όπως σημειώνει το help desk στη γραπτή απάντησή του, «τροποποιήσεις στα ανοίγματα πριν την ολοκλήρωση του Προγράμματος (έκδοση Β’ ΠΕΑ) επιτρέπονται μόνον εφόσον δεν αλλάζουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κτιριακού κελύφους του κτιρίου πριν τις παρεμβάσεις, ήτοι κατά την έκδοση Α’ ΠΕΑ», παρά το γεγονός ότι τίποτα σχετικό δεν προβλέπεται, ούτε στο κεφάλαιο «7.5 ∆ιαδικασία Τροποποιήσεων – Παρατάσεων Προθεσµιών» του Οδηγού του προγράμματος, ούτε στο επίσημο αρχείο ερωτήσεων – απαντήσεων του προγράμματος.

Αντίθετα, αξίζει να υπενθυμίσουμε πως σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις και οδηγίες που έχουν εκδώσει από κοινού ΤΕΕ και ΥΠΕΝ στον επόμενο κύκλο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021»: «…εφόσον κατά την υλοποίηση παρεμβάσεων, κατόπιν των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων πραγματοποιηθεί τροποποίηση των διαστάσεων των υφιστάμενων ανοιγμάτων, στην καταγραφή των υλοποιημένων παρεμβάσεων θα καταχωρηθούν τα κουφώματα στις νέες τους διαστάσεις…».

Όπως είναι λογικό κι επόμενο, αυτές οι… διαφωνίες ανάμεσα στα «Εξοικονομώ 2021» έχουν προκαλέσει μεγάλη σύγχυση στους επαγγελματίες, τους ιδιοκτήτες και τους εγκαταστάτες, με αποτέλεσμα να μην ξέρουν εν τέλει πώς να πράξουν και πώς να συνεχίσουν τις εργασίες.

Πηγή: b2green.gr