Εάν σας ενδιαφέρει ο νέος κύκλος του προγράμματος “Εξοικονομώ” επικοινωνήστε μαζί μας!

  Το Πρόγραμμα Εξοικονομώ, είναι κρατικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης που επιδοτεί μέχρι και 75% των εργασιών σε ένα ακίνητο, δίνοντας στον ιδιοκτήτη κίνητρο να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού του.

  Ο προϋπολογισμός του κύκλου ανέρχεται στα 632 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα ποσοστά ενίσχυσης θα ξεκινούν από το 40% και θα φτάνουν στο 75%. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων μπορεί να φτάνει έως 28.000€.


  H PARTNERS Esco με αριθμό μητρώου 45 από το Υ.ΠΕ.ΚΑ., στελεχωμένη από Έμπειρους Μηχανικούς, Ενεργειακούς Επιθεωρητές και συνεργεία Μονωτών, Ηλεκτρολόγων και Θερμοϋδραυλικών είναι σε θέση να διεκπεραιώσει με απόλυτη αξιοπιστία και ευθύνη την ένταξή σας στο πρόγραμμα εξασφαλίζοντας την καλύτερη ενεργειακή αναβάθμιση για εσάς.

  Ποιες κατοικίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ;

  Η κατοικία πρέπει να:

  • Υφίσταται νόμιμα.
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τον αιτούντα ή από ενοικιαστή ή από άτομο στο οποίο παραχωρείται δωρεάν.
  • Έχει καταταγεί βάσει του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

  Ποιοι έχουν Δικαίωμα Συμμετοχής στο Εξοικονομώ;

  Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας / επικαρπίας / ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία.

  Εάν η κατοικία:

  α) ενοικιάζεται/παραχωρείται δωρεάν,
  β) είναι κενή το τελευταίο φορολογικό έτος,
  γ) δεν υπήρχε εμπράγματο δικαίωμα επικαρπίας ή πλήρους κυριότητας και έχει αποκτηθεί πρόσφατα, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

  Ποια είναι τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά;

  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου.
  • Άδεια οικοδομής ακινήτου & τακτοποιήσεις (εάν υπάρχουν).
  • Κτηματολόγιο
  • Πρόσφατο Ε9 όλων των συνιδιοκτητών
  • Πρόσφατο Ε1 ιδιοκτήτη (εάν το ακίνητο μισθώνεται ή έχει γίνει δωρεάν παραχώρηση, προσκομίζεται το Ε1 του χρήστη και το Ε2 του ιδιοκτήτη).
  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό
  • Φωτοτυπία 2 όψεων Δελτίου Ταυτότητας.
  • Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος.
  • Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ.
  • Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ

  Επιλέξτε τις παρεμβάσεις ανάλογα με τις ανάγκες σας:

  • Αντικατάσταση Κουφωμάτων, σε συνδυασμό με τοποθέτηση εξωτερικών προστατευτικών φύλλων (κουτί-ρολό, εξώφυλλα, σήτες).
   *Αντικατάσταση υαλοπινάκων μόνο σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική.
  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος ή της στέγης και της πυλωτής.
   *Συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες (αποξήλωση και αποκομιδή) και επεμβάσεις στη στέγη (μερική αντικατάσταση κεραμιδιών).
  • Αναβάθμιση συστήματος ψύξης (κλιματιστικά).
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης (αντλίες θερμότητας, λέβητες πέλλετ ή αερίου).
   *Καταργείται η επιλεξιμότητα για λέβητες πετρελαίου και ενεργειακά τζάκια.
  • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης (π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας).
   *Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ.
  • Σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες).
  • Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης (Smart Home), τα οποία συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, δίνοντας τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης.

  Ποια είναι τα ποσοστά επιδότησης;

   

  Κατηγορίες

  Ατομικό

  εισόδημα (€)

  Οικογενειακό εισόδημα (€)

  Ποσοστό επιχορήγησης

  (ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα)

  Ποσοστό επιχορήγησης

  (δωρεάν παραχώρηση/ ενοικίαση)

  1

  0€ – 5.000€

  0€ – 10.000€

  75%

  65%

  2

  5.000€ – 10.000€

  10.000€ – 20.000€

  70%

  60%

  3

  10.000€ – 20.000€

  20.000€ – 30.000€

  55%

  45%

  4

  20.000€ – 30.000€

  30.000€ – 40.000€

  45%

  40%

  5

  > 30.000€

  > 40.000€

  40%

  40%

  Η Διαδικασία που ακολουθούμε στην Partners Esco:

  1. Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών.
  2. Πρώτη αυτοψία κτιρίου (αποτύπωση, φωτογραφίες κλπ).
  3. Έκδοση Α’ ΠΕΑ από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή της Partners Esco (επιδοτείται).
  4. Καταχώρηση του αιτήματος από τα γραφεία της Partners Esco στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
   Σημείωση: η περίοδος καταχώρησης καθορίζεται από το υπουργείο.
  5. Έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου (για πρώτη φορά επιδοτείται).
  6. Καταχώρηση αίτησης δανειοδότησης από την Partners Esco, παρακολούθηση εξέλιξης, επίλυση τυχόν προβλημάτων ή εκκρεμοτήτων.
  7. Καταβολή ιδίων κεφαλαίων / εκταμίευση προκαταβολής δανείου στον προμηθευτή-κατασκευαστή (Partners) για την έναρξη των εργασιών.
  8. Κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού με τα συνεργαζόμενα πιστοποιημένα συνεργεία για την κατασκευή του έργου.
  9. Παρακολούθηση και εποπτεία των συνεργείων από μηχανικό της εταιρίας μας για την σωστή εκτέλεση του έργου (έκδοση αδειών μικρής κλίμακας, ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου κλπ).
  10. Δεύτερη αυτοψία κτιρίου (αποτύπωση, φωτογραφίες κλπ).
  11. Έκδοση Β’ ΠΕΑ και εντύπου παρεμβάσεων (επιδοτείται).
  12. Κατάρτιση φακέλου Β’ φάσης (εξόφλησης) και αποστολή για έλεγχο.

  Διαβάστε εδώ το φυλλάδιο της Partners Esco για το Εξοικονομώ 2023.