«Εξοικονομώ – Επιχειρώ»: Προδημοσίευση Οδηγού – Το επίσημο κείμενο

Στη δημοσιότητα δόθηκε η προδημοσίευση του Οδηγού του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση για μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η προδημοσίευση θα παραμείνει αναρτημένη έως και την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και απευθύνεται σε επιχειρήσεις Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού.

Μέχρι και την 27η Οκτωβρίου, λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας επί του κειμένου στο e-mail diavouleusi.exoikonomo-epichiro@prv.ypeka.gr.

 • Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) έως 100.000 ευρώ.
 • Για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 50.000 € έως και 500.000 €. Η δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως εκατό (100) κλίνες.

Στα άνω όρια δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έχει 20 βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Επιδότηση από 40% έως 50% για επενδύσεις από 50.000€ έως και 500.000€. το πρόγραμμα προϋπολογισμού ύψους 200.000 εκατ. ευρώ που βγήκε σε διαβούλευση, προβλέπει εννέα επιλέξιμα έργα μεταξύ των οποίων συστήματα παραγωγής (φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ, συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών) και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ.

Διαβάστε εδώ την προδημοσίευση του οδηγού για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Ενδεικτικά, κάποιες από τις επιλέξιμες επεμβάσεις είναι οι εξής:

 • Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης.
 • Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών.
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters).
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.
 • Επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών.
 • Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο.
 • Συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος.

Ενεργειακός στόχος του «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται οι εξής:

 • Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%.
 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%
 • Αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρείς (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4122/2013.

Πηγή: ypen.gov.gr