Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις

Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που αφορά μικρές, πολύ μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα είχε προαναγγήλει τον περασμένο Αύγουστο η Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Αλεξάνδρα Σδούκου. Εντός ημερών αναμένεται να το παρουσιάσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας σε προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι διαθέσιµοι πόροι είναι συνολικά 200 εκατ. ευρώ, ποσό που κατά το ήµισυ θα κατευθυνθεί στους τοµείς του εµπορίου και των υπηρεσιών, µε τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ να αφορούν τις επιχειρήσεις στον τουρισµό. Ως εκ τούτου δικαιούχοι της δράσης είναι οι υφιστάµενες µεσαίες, µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εµπόριο, στις υπηρεσίες και στον τουρισµό (µε όριο τις 100 κλίνες).

Για τους κλάδους εµπορίου και υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισµού (χωρίς ΦΠΑ) έως 100.000 ευρώ. Για τουριστικές επιχειρήσεις επιδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισµού από 50.000 έως και 500.000 ευρώ, µε το ποσοστό ενίσχυσης στις µεσαίες επιχειρήσεις να είναι 40% και στις πολύ µικρές και µικρές να είναι 50%. Κάθε επιχείρηση είναι δυνατόν να υποβάλει αίτηση χρηµατοδότησης ανά ΑΦΜ των οποίων ο µέγιστος επιλέξιµος προϋπολογισµός δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Όπως προβλέπει ο οδηγός του προγράµµατος, µέσω της δράσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται η µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων (CO2) κατά τουλάχιστον 30%, η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% και η αναβάθµιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) κατά τουλάχιστον δύο ενεργειακές κλάσεις. H τεκµηρίωση της αναγκαιότητας των επεµβάσεων προκύπτει αποκλειστικά από την έκθεση αποτελεσµάτων του ενεργειακού ελέγχου ή/ και από το ΠΕΑ.

Ενδεικτικά, οι επιλέξιµες επεµβάσεις περιλαµβάνουν την ενεργειακή αναβάθµιση κτιριακού κελύφους (όπως θερµοµόνωση αδιαφανών δοµικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δοµικών στοιχείων και εγκατάσταση συστηµάτων σκίασης), την εγκατάσταση συστηµάτων σκίασης, την αναβάθµιση συστήµατος φωτισµού (εσωτερικού και εξωτερικού) και επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε συστήµατα θέρµανσης χώρων. Σε αυτού του είδους τις επεµβάσεις ανήκουν η αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερµότητας, η ενίσχυση θερµοµόνωσης δικτύων διανοµής, η αντικατάσταση τερµατικών µονάδων από νέες, ενεργειακά αποδοτικότερες, η τοποθέτηση αντλίας θερµότητας και η αντικατάσταση µονάδων αποθήκευσης από νέες, ενεργειακά αποδοτικότερες.

Οι επιλέξιµες δαπάνες διακρίνονται σε αυτές που αφορούν την υλοποίηση των επεµβάσεων και σε άυλες που σχετίζονται µε τη σύνταξη, την υποβολή και την παρακολούθηση της αίτησης καθώς και τον τελικό έλεγχο επίτευξης των ελάχιστων ενεργειακών στόχων. Περιλαµβάνουν, ενδεικτικά, την αµοιβή του ενεργειακού ελεγκτή και του ενεργειακού επιθεωρητή, τις αµοιβές µηχανικών για την έκδοση ταυτότητας κτιρίου, την εκπόνηση των απαραίτητων µελετών, την έκδοση των απαραίτητων αδειών κ.τ.λ.

Πηγή: cnn.gr