Ενστάσεις ενεργειακών επιθεωρητών για τις νέες προδιαγραφές ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων

Βγήκε …λευκός καπνός από τον διεθνή διαγωνισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ο οποίος είχε προκηρυχτεί το 2019 με στόχο να βρεθεί ο μελετητής, ο οποίος θα καθορίσει τα βέλτιστα επίπεδα (από πλευράς κόστους) των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων και θα καταρτίσει το εθνικό σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Με απόφασή του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας ανέδειξε ως ανάδοχο μια εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών.

Από το συγκεκριμένο έργο θα προκύψουν, μεταξύ άλλων, οι ελάχιστες προδιαγραφές μελέτης, κατασκευής και ανακαίνισης των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων. Ο ανάδοχος  θα πρέπει να “εγγυάται” την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων ούτως ώστε:

α) να μην επιβαρυνθούν οι Έλληνες πολίτες κατά την κατασκευή ή ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους με επεμβάσεις που δεν επιφέρουν ουσιαστικό ενεργειακό και οικονομικό όφελος,

β) να μη δημιουργηθούν στρεβλώσεις στην αγορά όσον αφορά τις διαθέσιμες τεχνολογίες και

γ) να εξασφαλίζεται η οικονομία κατασκευής και η πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας μέσω αποδοτικών μέτρων.

Οι συγκεκριμένες επισημάνσεις είχαν γίνει ήδη από το 2019 από τον Πανελλήνιο  Σύλλογο  Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΠΣΥΠΕΝΕΠ) στον τότε υπουργό Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και αργότερα, το 2020 – όταν ο πρώτος διαγωνισμός είχε κηρυχτεί άγονος – προς τη σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ.

Μιλώντας στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κώστας Λάσκος θέτει ερωτηματικά ως προς την ανάθεση σε ιδιώτη ενός τόσο σημαντικού έργου, εθνικής σημασίας,  που θα καθορίσει με ποιο τρόπο θα κατασκευάζονται τα ελληνικά κτίρια (ή θα ανακαινίζονται ριζικά) την επόμενη δεκαετία.

«Ο καθορισμός των βέλτιστων και εν συνεχεία των υποχρεωτικών προδιαγραφών για την κατασκευή των κτιρίων, για λόγους ισορροπίας της αγοράς αλλά και την αποφυγή υπερβολικής αύξησης του κόστους κατασκευής που δεν θα αποσβένεται ποτέ και θα επιβαρύνει τους Έλληνες ιδιοκτήτες, πρέπει να διασφαλισθεί ότι θα γίνει με αντικειμενικό τρόπο και θα εποπτεύεται από ένα φορέα που με το κύρος του θα εγγυάται κάτι τέτοιο», αναφέρει ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι από την αρχή ο Σύλλογος είχε προτείνει την εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ως εποπτική αρχή και την ανάθεση της μελέτης σε δύο, τρία δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Καθορισμός κτιρίων αναφοράς

Η υποχρέωση της Ελλάδας προκύπτει από τον Κανονισμό 244/2012 της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με τον καθορισμό συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των δομικών στοιχείων.

Βάσει του κανονισμού, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν κτίρια αναφοράς για:

  1. μονοκατοικίες·
  2. πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών·
  3. κτίρια γραφείων.

Επίσης θα πρέπει να καθορίσουν κτίρια αναφοράς και για ορισμένες κατηγορίες  κτιρίων μη οικιστικής χρήσης, για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

Για κάθε κατηγορία κτιρίων, καθορίζονται τουλάχιστον ένα κτίριο αναφοράς για τα νέα κτίρια και τουλάχιστον δύο κτίρια αναφοράς για τα υφιστάμενα κτίρια τα οποία υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση. Τα κτίρια αναφοράς μπορεί να καθορίζονται με βάση υποκατηγορίες (διαφοροποιημένες, για παράδειγμα, ως προς το μέγεθος, την παλαιότητα, τα υλικά κατασκευής, τους τρόπους χρήσης, την κλιματική ζώνη) στις οποίες λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του κτιριακού δυναμικού του κράτους μέλους.

Πηγή: ot.gr