Ένταξη του «Ηλέκτρα» με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ

  Στις απαραίτητες κινήσεις για την ένταξη του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων «Ηλέκτρα» με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ για την τριετία 2023-2025 προχώρησε χθες το ΥΠΕΝ.

  Συγκεκριμένα, με βάση σχετικό έγγραφο του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΕΝ Ν. Μιχαλόπουλου προς το Υπουργείο Ανάπτυξης ζητείται η ένταξη του έργου «Πρόγραμμα Χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων ”ΗΛΕΚΤΡΑ¨» στην ΣΑΕ 061/2, με προτεινόμενο προϋπολογισμό ύψους 500 εκατ. ευρώ.

  Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι συνολικές πιστώσεις για την τριετία 2023-2025 ανέρχονται σε 475 εκατ. ευρώ και κατανέμονται ως εξής:

-Για το 2023 ποσό ύψους 250 εκατ. ευρώ

-Για το 2024 ποσό ύψους 125 εκατ. ευρώ

-Για το 2025 ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ.

  Όπως είναι γνωστό, εντός του μήνα θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού κατά την παρούσα φάση, 640 εκατ. ευρώ, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης των κτιρίων κατά 30% μέσω διαφόρων παρεμβάσεων όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, εκσυγχρονισμός των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας. Το ποσοστό χρηματοδότησης ξεκινά από 50% και κλιμακώνεται υπό προϋποθέσεις έως το 70%.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΝ η ενεργειακή δαπάνη για τις 212.000 εγκαταστάσεις της γενικής κυβέρνησης (κτίρια, οδοφωτισμός και αντλιοστάσια), ήταν το 2020, 596 εκατ. ευρώ ενώ η κατανάλωση έφτασε τις 4.450 γιγαβατώρες. Το 2021 η δαπάνη έφθασε στα 956 εκατ. με κατανάλωση 5.346 γιγαβατώρες ενώ φέτος (εκτός των μέτρων που έχουν ληφθεί) η δαπάνη θα εκτοξευθεί στο 1,165 δις, με την κατανάλωση στα περυσινά επίπεδα.

  Το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω επενδυτικού δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

  Ο Φορέας που θα τρέξει το πρόγραμμα είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης των ενδιαφερόμενων φορέων.

  Ο στόχος είναι τα κτίρια αφενός να ενταχθούν κατ’ ελάχιστον, κατόπιν παρεμβάσεων, στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β, αφετέρου να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών CO2, τουλάχιστον, κατά 30%.

  Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προωθεί επίσης την αξιοποίηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση και τη χρήση νέων, καινοτόμων σχεδιαστικών προτύπων και ψηφιακών μοντέλων.

  Η συνολική εκτιμώμενη μόχλευση κεφαλαίων για την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος υπολογίζεται στα 920 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική εκτιμώμενη μείωση ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά έτος (με την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος) υπολογίζεται στα 600 GWh.

  Αντίστοιχα, η μείωση της ετήσιας δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύμα μετά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 96 εκατ. ευρώ.

Τα επιλέξιμα κτίρια και δαπάνες

Επιλέξιμα είναι τα κτίρια της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), μεταξύ των οποίων:

 • Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κλπ.
 • Κτίρια Εκπαίδευσης όπως σχολεία και Πανεπιστήμια.
 • Κτίρια Γραφείων όπως οι εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια κλπ.
 • Κτίρια για Λοιπές Χρήσεις όπως κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικά ιδρύματα κλπ.

Όσον αφορά τις επιλέξιμες επεμβάσεις, αυτές αφορούν εργασίες:

 • Θερμομόνωσης αδιάφανων στοιχείων (κουφώματα)
 • Αντικατάστασης διαφανών στοιχείων (κουφώματα και υαλώσεις)
 • Συστημάτων σκίασης
 • Συστημάτων ψύξης χώρων
 • Συστημάτων θέρμανσης χώρων
 • Συστημάτων μηχανισμού αερισμού
 • Παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
 • Συστημάτων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και φωτισμού
 • Συστημάτων επιτόπιας παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (έως 10% του προϋπολογισμού)
 • Συστημάτων αυτοματισμού, καταγραφής και ελέγχου ενέργειας ή/και συστημάτων διαχείρισης ενέργειας
 • Βοηθητικών τεχνικών συστημάτων και
 • Εγκατάστασης σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

  Περαιτέρω, για τους σκοπούς του προγράμματος επιλέξιμες θεωρούνται οι υπηρεσίες προετοιμασίας και υποβολής φακέλου Πρότασης Επιδότησης, Ηλεκτρικής Ταυτότητας Κτιρίου, Προμελέτης, Α’ & Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης υφιστάμενης κατάστασης κτιρίου κ.α.

Τα ποσοστά επιδότησης

  Το βασικό ποσοστό χρηματοδότησης είναι 50%, το οποίο μπορεί να φτάσει το 60%, εάν η αίτηση προβλέπει ότι το κτίριο θα επιτύχει αναβάθμιση κλάσης Β+ ή θα γίνει ριζική ανακαίνιση. Στην περίπτωση που ισχύουν συνδυαστικά και τα δύο παραπάνω κριτήρια η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει και στο 70%.

 

Πηγή: newmoney.gr