Εντός 1ου εξαμήνου 2023 ο «ενεργειακός Τειρεσίας» από προμηθευτές ρεύματος

Στη φάση σχεδιασμού βρίσκεται ο «ενεργειακός Τειρεσίας» που σχεδιάζουν να δημιουργήσουν προμηθευτές ρεύματος, ώστε να βάλουν φραγμό στο ολοένα διογκούμενο φαινόμενο των στρατηγικών κακοπληρωτών, οι οποίοι με την αλλαγή εταιρείας προμήθειας ηλεκτρισμού, συνεχίζουν να ηλεκτροδοτούνται παρά τα «φέσια» που έχουν αφήσει στην προηγούμενό τους πάροχο. 

Ο «ενεργειακός Τειρεσίας» θα λειτουργεί στα πρότυπα της ανάλογης ασφαλιστικής δικλείδας που έχουν δημιουργήσει οι εταιρείες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, ώστε να αντιμετωπίσουν τα κρούσματα «μπαταχτσήδων». Έτσι, όπως και στις τηλεπικοινωνίες, θα δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων όπου θα καταχωρούνται οι καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα χρέη, καθώς και το ύψος των οφειλών τους. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις εταιρειών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να «ενεργοποιηθεί» η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στο 1ο εξάμηνο του επόμενου έτους. Όπως επισημαίνουν, πέρα από την αρκετή τεχνική δουλειά που είναι απαραίτητη για να προετοιμαστεί το πληροφοριακό σύστημα, η διαδικασία εκτιμάται πως θα είναι χρονοβόρα καθώς για τη λειτουργία του θα χρειαστεί να εμπλακούν φορείς όπως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικών Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία θα πρέπει να δώσουν την έγκρισή τους. 

Στόχος πάντως των εταιρειών είναι στη βάση δεδομένων να καταχωρούνται τα ελάχιστα δυνατά προσωπικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα ώστε να αποτυπωθεί κατά πόσο ένας υποψήφιος πελάτης τους είναι ή όχι συνεπής στην εξόφληση των λογαριασμών του στον υφιστάμενο πάροχό του. Έτσι, οι προμηθευτές θα γνωρίζουν εξαρχής αν ο νέος υποψήφιος πελάτης τους έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ή όχι, κάτι που αυτή τη στιγμή διαπιστώνεται κατά κανόνα στο τέλος της διαδικασίας αλλαγής παρόχου, όταν ο καταναλωτής προσκομίζει τον πιο πρόσφατο λογαριασμό στον υφιστάμενο πάροχό του. 

Με αυτό τον τρόπο, οι εταιρείες θα μπορούν να προστατευθούν από τον «ενεργειακό τουρισμό», ώστε να μην «φορτωθούν» κάποιον στρατηγικό κακοπληρωτή, που θέλει να αλλάξει πάροχο απλώς για να μην εξοφλήσεις τις οφειλές του. Σε μία τέτοια περίπτωση, για παράδειγμα, θα έχουν τη δυνατότητα να μην δεχθούν έναν καταναλωτή με χρέη, ο οποίος δεν έχει προχωρήσει στον διακανονισμό τους ή δεν εξοφλεί τις δόσεις της ρύθμισης. Επίσης, με βάση το ύψος των οφειλών στον προηγούμενο πάροχο, θα μπορούν μεν να δεχθούν πελάτες με χρέη, επιστρατεύοντας όμως ενισχυμένες ασφαλιστικές δικλείδες – όπως για παράδειγμα, αυξημένη εγγύηση ή την υποχρεωτική εξόφληση των λογαριασμών αποκλειστικά μέσω πάγιας εντολής. 

Οι προμηθευτές που εκκινούν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία επισημαίνουν ότι προφανώς στην πορεία θα μπορούν να προσχωρήσουν και οι υπόλοιποι πάροχοι. Όπως προσθέτουν, φιλοδοξία είναι ο «ενεργειακός Τειρεσίας» να καλύψει τελικά το σύνολο της εγχώριας λιανικής αγοράς ρεύματος, γεγονός που θα αποτελέσει ένδειξη «ωρίμανσης» του κλάδου.  

Σύμφωνα με τους εμπνευστές της ιδέας, η δημιουργία της βάσης δεδομένων έχει καταστεί επιτακτική με την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, καθώς ο «ενεργειακός τουρισμός» έχει οξυνθεί το τελευταίο 10μηνο. Είναι ενδεικτικό ότι υπάρχουν εταιρείες όπου από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, έως και το 40% προέρχεται από «ενεργειακούς τουρίστες». Σύμφωνα με εκπροσώπους τους, η αλήθεια είναι πως δεν έχει αυξηθεί με την κρίση το ποσοστό των στρατηγικών κακοπληρωτών, αναλογικά με την πελατειακή τους βάση. Ωστόσο, λόγω των υψηλών λογαριασμών που έχει προκαλέσει το άλμα των ανταγωνιστικών χρεώσεων, έχει αυξηθεί σημαντικά τα ποσά που τους οφείλουν οι μπαταχτσήδες. 

Περαιτέρω ώθηση για τη δρομολόγηση του «ενεργειακού Τειρεσία» έδωσε το γεγονός ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν φαίνεται τελικά διατεθειμένο να προχωρήσει στην αυστηροποίηση του πλαισίου μετακίνησης σε νέο πάροχο, για καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα και μη διακανονισμένα χρέη. Επομένως, η αυτορρύθμιση της αγοράς μοιάζει περίπου μονόδρομος.

Πηγή: energypress.gr