Εξοικονομώ 2021: Κατάργηση υποχρέωσης τμηματικής ολοκλήρωσης

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει σχετικά με το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονομώ 2021», πως καταργείται η υποχρέωση της τμηματικής ολοκλήρωσης του έργου εντός της προθεσμίας 6 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα επίκειται και η σχετική τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος.

Κατάθεση προκαταβολής & υπογραφή δανειακής σύμβασης

Υπενθυμίζουμε πως σε συνέχεια της έκδοσης οδηγιών για τον έλεγχο δαπανών ιδίων κεφαλαίων, για την αποδέσμευση της προκαταβολής στους ωφελούμενους του προγράμματος Εξοικονομώ 2021, με νέα επίσημη ενημέρωση δίνονται πληροφορίες για τη μεταφορά της προκαταβολής επιχορήγησης στους λογαριασμούς των ωφελούμενων και την υπογραφή δανειακής σύμβασης.

Συγκεκριμένα, στη νέα πληροφορία που δόθηκε από το πληροφοριακό του προγράμματος, επισημαίνονται τα εξής:

Οι ωφελούμενοι που η αίτηση τους είναι σε κατάσταση  06. Αίτηση σε υπαγωγή πρέπει να καταχωρήσουν τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού και να επιλέξουν συνέχεια.
Αφού ολοκληρωθεί η  μεταφορά της προκαταβολής επιχορήγησης στους λογαριασμούς των ωφελούμενων, όσοι από αυτούς έχουν λάβει προέγκριση δανειου θα μπορούν να υπογράψουν την δανειακή τους σύμβαση.

Πηγή: b2green.gr