Εξοικονομώ 2021: Κατάθεση προκαταβολής & υπογραφή δανειακής σύμβασης για το πρόγραμμα

Σε συνέχεια της έκδοσης οδηγιών για τον έλεγχο δαπανών ιδίων κεφαλαίων, για την αποδέσμευση της προκαταβολής στους ωφελούμενους του προγράμματος Εξοικονομώ 2021, με νέα επίσημη ενημέρωση δίνονται πληροφορίες για τη μεταφορά της προκαταβολής επιχορήγησης στους λογαριασμούς των ωφελούμενων και την υπογραφή δανειακής σύμβασης.

Συγκεκριμένα, στη νέα πληροφορία που δόθηκε από το πληροφοριακό του προγράμματος, επισημαίνονται τα εξής:

Οι ωφελούμενοι που η αίτηση τους είναι σε κατάσταση  06. Αίτηση σε υπαγωγή πρέπει να καταχωρήσουν τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού και να επιλέξουν συνέχεια.
Αφού ολοκληρωθεί η  μεταφορά της προκαταβολής επιχορήγησης στους λογαριασμούς των ωφελούμενων, όσοι από αυτούς έχουν λάβει προέγκριση δανειου θα μπορούν να υπογράψουν την δανειακή τους  σύμβαση.

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες οδηγίες που δόθηκαν για την αποδέσμευση της προκαταβολής επιχορήγησης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021, απαιτείται πρώτα η ελάχιστη κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων στο πλαίσιο του επιλέξιμου προϋπολογισμού, τα οποία θα πρέπει να διακινηθούν υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος στους αναδόχους/ προμηθευτές της επιλογής του Ωφελουμένου με δική του ευθύνη και μέριμνα και τα σχετικά αποδεικτικά πληρωμής να υποβληθούν για έλεγχο.

Τα αποδεκτά αποδεικτικά πληρωμής που ελέγχονται για την καταβολή της ιδίας συμμετοχής προκειμένου να αποδεσμευτεί η προκαταβολή της επιχορήγησης είναι τα παρακάτω:

 1. καταθετήριο τραπεζικής συναλλαγής (μέσω καταστήματος),
 2. καταθετήριο τραπεζικής συναλλαγής (e-Banking),
 3. καταθετήριο τραπεζικής συναλλαγής (μέσω μηχανήματος τράπεζας),
 4. απόκομμα πληρωμής με πιστωτική κάρτα (POS),
 5. απόκομμα πληρωμής με χρεωστική κάρτα (POS),
 6. τραπεζική επιταγή
 7. επιταγή ωφελούμενου

Κάθε ένα από τα παραπάνω, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με ένα από τα εξής:

 • απόδειξη είσπραξης από προμηθευτή/ ανάδοχο ή
 • απόδειξη ταμειακής μηχανής από προμηθευτή/ανάδοχο ή
 • απόδειξη λιανικής πώλησης από προμηθευτή/ ανάδοχο ή
 • απόδειξη παροχής υπηρεσιών από προμηθευτή/ανάδοχο.

Τα ανωτέρω παραστατικά εξόφλησης υποχρεωτικά υποβάλλονται σε ενιαίο αρχείο ανά προμηθευτή/ ανάδοχο, μορφής αρχείου pdf και συνολικού μεγέθους 10MB ανά αρχείο.

Δεν γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:

 • Παραστατικά τα οποία εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δηλ. την πιο πρόσφατη εκ της 01/02/2020 και της ημερομηνίας έκδοσης Α ΠΕΑ
 • Η εξόφληση δαπανών με μετρητά ή με τη χρήση επιταγών τρίτων.
 • Πληρωμές οι οποίες έγιναν με τρόπο και με παραστατικά τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις, που ρυθμίζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης συναλλαγών και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές.

Πηγή: b2green.gr