«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: Νέα τροποποίηση στον οδηγό

Νέα τροποποίηση πραγματοποιήθηκε στον οδηγό του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», σε συνέχεια της ανακοίνωσης του ΥΠΕΝ για παράταση της προθεσμίας υλοποίησης παρεμβάσεων στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

Σύμφωνα με την απόφαση, κύριοι λόγοι για τους οποίους προχώρησε το υπουργείο στην τροποποίηση του οδηγού του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» είναι οι εξής:

  • τα συνεχιζόμενα προβλήματα που έχουν προκύψει στον εφοδιασμό της αγοράς (εφοδιαστική αλυσίδα) λόγω της πανδημίας COVID-19,
  • η καθυστέρηση που παρατηρείται στις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες ενεργοποίησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών και
  • τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα φορέων και πολιτών, με τα οποία ζητήθηκε η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων.

Διαβάστε παρακάτω τα σημεία που έχουν τροποποιηθεί στο κείμενο του οδηγού:

Α. Η δέκατη παράγραφος της ενότητας 1.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων των Ωφελουμένων του προγράμματος λήγει την 30/09/2023».

Β. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου της ενότητας 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά τις 30/09/2023».

Γ. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης περίπτωσης της έκτης παραγράφου της ενότητας 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων των Ωφελουμένων του προγράμματος λήγει στις 30/09/2023».

Δ. Η τρίτη παράγραφος της ενότητας 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία αποδοχής της απόφασης Υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), λήγει εντός του διαστήματος από 28/01/2023 έως και 30/04/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 01/05/2023, ενώ όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 28/02/2023 έως και 30/05/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 31/05/2023».

Ε. Η πέμπτη παράγραφος της ενότητας 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης πέραν από τις 30/09/2023».

Πηγή: b2green.gr