Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Σε ΦΕΚ η διπλή παράταση για υπαγωγές και έργα

Σε συνέχεια της προαναγγελίας παράτασης των έργων του “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” από το ΥΠΕΝ, δημοσιεύθηκε πριν λίγο το ΦΕΚ με τη σχετική απόφαση.

Με την απόφαση αυτή, πέρα από την αναμενόμενη παράταση υλοποίησης των έργων, δόθηκε και παράταση στην προθεσμία αποδοχής της απόφασης υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης για τις περιπτώσεις που λήγουν από 01/10/2022 έως και 28/01/2023.

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης:

Αποφασίζουμε την τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/ 112232/ 1033/ 20.11.2020 (Β’ 5229), κοινής υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ως κατωτέρω:

Α. Το έκτο εδάφιο της παρ. 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία αποδοχής της απόφασης Υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), λήγει εντός του διαστήματος από 01/10/2022 έως και 28/01/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 29/1/2023, ενώ όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 31/10/2022 έως και 27/02/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 28/2/2023.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 112232/1033/20.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5229).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υπενθυμίζουμε πως αναφορικά με τα στατιστικά του Εξοικονομώ-Αυτονομώ για εκταμιεύσεις & ολοκλήρωση παρεμβάσεων, τοποθετήθηκε επίσημα πριν λίγες μέρες η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, καταγράφοντας τις 6 κυριότερες παραλείψεις.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σημερινό ΦΕΚ με την τροποποίηση του Οδηγού του Εξοικονομώ-Αυτονομώ από εδώ:
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205628