Ενεργειακή αναβάθμιση διαμερίσματος – Τερπνή Νιγρίτας Σερρών

Τοποθεσία: Τερπνή Σερρών
Χρονολογία Υλοποίησης: 2021
Είδος Εργασίας: Ενεργειακή Αναβάθμιση

Η Partners Esco ανέλαβε την ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας στην Τερπνή Νιγρίτας Σερρών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Παρεμβάσεις

  • Εφαρμογή θερμομόνωσης δώματος με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης STYROPAN XPS, πάχους 5cm.
  • Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας με πλάκες γραφιτούχας πολυστερίνης STYROPAN Graphite EPS 80, πάχους 7 cm.
  • Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας LG 13 kw.
  • Τοποθέτηση ηλιοθερμικού συστήματος παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης SOLTER χωρητικότητας 150 litr. και συλλεκτική επιφάνεια 2,5 τ.μ.
  • Αντικατάσταση παλιών κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων με πλαίσιο PVC και διπλούς υαλοπίνακες από REHAU Euro70.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ