Ενεργειακή αναβάθμιση Κατοικίας

Αμυγδαλεώνας Καβάλας – Εξοικονομώ 2021

Τοποθεσία: Αμυγδαλεώνας Καβάλας
Χρονολογία Υλοποίησης: 2023
Είδος Εργασίας: Ενεργειακή Αναβάθμιση

Η Partners Esco ανέλαβε την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021».

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Παρεμβάσεις

  • Εφαρμογή πιστοποιημένου συστήματος θερμομόνωσης τοίχων με πλάκες γραφιτούχας πολυστερίνης Styropan Graphite EPS80, 7 cm.
  • Τοποθέτηση συστήματος σκίασης (τέντες)
  • Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης με λέβητα φυσικού αερίου
  • Τοποθέτηση συστήματος Ζεστού Νερού Χρήσης (ηλιακός)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ