Ενεργειακή αναβάθμιση Κατοικίας

Καβάλα – Εξοικονομώ 2021

Τοποθεσία: Παναγία Καβάλας
Χρονολογία Υλοποίησης: 2023
Είδος Εργασίας: Ενεργειακή Αναβάθμιση

Η Partners Esco ανέλαβε την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας στην Παναγία Καβάλας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021».

πριν

μετα

Παρεμβάσεις

  • Εφαρμογή πιστοποιημένου συστήματος θερμομόνωσης τοίχων με πλάκες γραφιτούχας πολυστερίνης Marmoline Plus EPS 80, πάχους 3cm.
  • Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας LG 9 kw.
  • Εφαρμογή πιστοποιημένου συστήματος θερμομόνωσης στέγης με πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 7 cm.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ