Μελέτη πυροπροστασίας: Παράταση για την εφαρμογή του κανονισμού ακινήτων σε δάση – Για ποια είναι υποχρεωτική