Εξοικονομώ Επιχειρώ: Σε ΦΕΚ οι τελευταίες αλλαγές • Ελαχιστοποίηση απαιτήσεων & παράταση αιτήσεων

Σε συνέχεια της τελευταίας εξαγγελίας του ΥΠΕΝ, επισημοποιήθηκαν με τη δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ οι τελευταίες αλλαγές στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ.

Συγκεκριμένα, όπως είχε ενημερώσει το ΥΠΕΝ, με τη νέα απόφαση, τα κυριότερα σημεία του οδηγού τα οποία τροποποιούνται, είναι:

 Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους 176,75 εκατ. ευρώ, θα παραμείνει ανοικτό για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού (από 15 Μαΐου 2024, που ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής).

 Καταργείται η απαίτηση αναβάθμισης κατά δύο τουλάχιστον ενεργειακές κατηγορίες, ενώ παραμένει η υποχρέωση της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35% και της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%.

 Για επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό έως 150.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού και έως 80.000 ευρώ για τους κλάδους του εμπορίου και των λοιπών υπηρεσιών, σε περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί το ΠΕΑ του κτιρίου/των κτιρίων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ή η Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου, δίνεται αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης για την προσκόμισή του και τα παραπάνω δηλώνονται με Υπεύθυνη Δήλωση.

 Μετά την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, οι υπόλοιπες οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις παραμένουν στο σύστημα ως επιλαχούσες, με βάση την χρονοσήμανση που έλαβαν κατά την υποβολή τους.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ με όλες τις διατάξεις που τροποποιούνται, από εδώ.