Οι επιχειρήσεις που μοιράζονται 900 εκατ. € για την πράσινη μετάβαση

Πακέτο 900 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης «πέφτει» στην αγορά, ώστε να δοθεί ώθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας με σκοπό να γίνει ομαλότερα η πράσινη μετάβαση.

Μέσα στο επόμενο διάστημα κάνουν ντεμπούτο δύο δράσεις για την πράσινη μετάβαση, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, ο «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και η «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ, ενώ σύντομα πρόκειται να ενεργοποιηθεί το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ.

Μέσω της δράσης για την πράσινη μετάβαση, «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ ο στόχος τίθεται στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και προβλέπει επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.000 έως 1 εκατ. ευρώ.

Για πιο μικρά επενδυτικά σχέδια, η δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» που εμπεριέχεται στην πράσινη μετάβαση, με προϋπολογισμό 400 εκατ, ευρώ, προβλέπει επιχορήγηση για σχέδια από 30.000 έως 200.000 ευρώ.

Και στις δύο περιπτώσεις, η επιχορήγηση φθάνει έως το 50% του συνόλου της επένδυσης. Εξαίρεση αποτελούν επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε περιοχές της Δίκαιης Μετάβασης (Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη), περίπτωση κατά την οποία η επιχορήγηση μπορεί να φθάσει έως και το 60%.

Στόχος του προγράμματος είναι να μπορεί να καλύψει σχεδόν το σύνολο των αναγκών μιας επιχείρησης με πράσινο πρόσημο. Στο πλαίσιο αυτό, ανάμεσα στις δράσεις που καλύπτονται είναι:

 • Παρεμβάσεις σε νέα ή υφιστάμενα κτήρια καθώς και στους εξωτερικούς χώρους
 • Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την παραγωγή καθώς και εξοπλισμού για τη βελτίωση του ενεργειακού  αποτυπώματος της επιχείρησης
 • Τεχνικές μελέτες
 • Προμήθεια μεταφορικών μέσων φιλικών προς το περιβάλλον
 • Ενέργειες προβολής, δημοσιότητας, εξωστρέφειας και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας, ετικέτας, branding
 • Δαπάνες μισθοδοσίας

Και οι δύο δράσεις αναμένεται να εκκινήσουν μέσα στο επόμενο διάστημα, ενώ θα παραμείνουν ανοιχτές καθ’ όλη την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, πως η ίδια επιχείρηση δεν μπορεί να καταθέσει αίτηση και στις δύο δράσεις. Επίσης, η επιχορήγηση και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να ξεπερνάει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Και στις δυο δράσεις οι δικαιούχοι είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που διαθέτουν έως 250 άτομα προσωπικό και τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και να δηλώνουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.

Παράλληλα θα πρέπει να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Η μόνη διαφορά δικαιούχων ανάμεσα στις δύο δράσεις είναι ότι στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση δύο.

Στόχευση στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω του «Εξοικονομώ»

Μέσα στον Μάρτιο αναμένεται να εκκινήσει, μετά από μεγάλη αναμονή, το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και τη μείωση του συνολικού ενεργειακού κόστους τους κατά τουλάχιστον 35%.

Από χτες, το υπουργείο Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως και την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023, τη λίστα με τους επιλέξιμους κωδικούς αριθμούς δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ».

Τα 200 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν σε πρώτη φάση για τις ανάγκες του προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διατεθούν κατά 50% στους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών, ενώ το υπόλοιπο 50% θα διατεθεί σε επιχειρήσεις Τουρισμού. Στους υπολογισμούς του ΥΠΕΝ φαίνεται πως οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις θα φθάσουν σχεδόν τος 10.000 με το μεγαλύτερο μέρος αυτών (περί τις 8.500) να είναι μικρές επιχειρήσεις.

Για τις επιχειρήσεις στους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών το ύψος της επένδυσης των έργων που ενισχύονται δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 100.000 ευρώ ενώ στην περίπτωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό τα έργα που μπορούν να ενισχυθούν μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 50.000 έως και 500.000 ευρώ, ενώ δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 100 κλίνες σε δυναμικότητα μονάδας.

Όπως και στα «Εξοικονομώ» που έχουν τρέξει για κατοικίες έως σήμερα, παραμένει ο στόχος της αναβάθμισης ενεργειακής κατηγορίας κατά τουλάχιστον τρία επίπεδα ενώ η μείωση των εκπομπών ρύπων (CO2) τίθεται σε τουλάχιστον 35%.

Τι επιδοτείται

Μέσω του προγράμματος, οι δικαιούχοι θα μπορούν να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις ενεργειακή αναβάθμισης στο κτίριο, στα συστήματα φωτισμού, θέρμανσης /ψύξης και αερισμού. Παράλληλα, θα προβλέπονται και επενδύσεις για την εγκατάσταση ΑΠΕ. Ενδεικτικά, ανάμεσα στις επιλέξιμες παρεμβάσεις εντάσσονται:

 • Η εγκατάσταση ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκών, αποθήκευσης, μικρών ανεμογεννητριών, ηλιοθερμικών και γεωθερμικών συστημάτων.
 • Η αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης. Δίνεται ώθηση στην χρήση «πράσινων» επιλογών θέρμανσης και ψύξης, όπως για παράδειγμα με τις αντλίες θερμότητας, αντικατάσταση εξοπλισμού από σύγχρονο και ενεργειακά πιο αποδοτικό και ενίσχυση της θερμομόνωσης.
 • Η «πράσινη» αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού εσωτερικά και εξωτερικά στο κτίριο και η χρήση τεχνολογίας LED, η χρήση αυτοματισμών με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης ανάλογα με την απουσία ή παρουσία χρηστών και την σύζευξη τεχνητού με φυσικό φωτισμό.
 • Η ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού όπως, για παράδειγμα, μέσω της αντικατάστασης παλαιών κλιματιστικών από πιο σύγχρονα που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, και η αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters).
 • Η αντικατάσταση λεβήτων για τη χρήση ζεστού νερού από αντλίες θερμότητας, και αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες και ενεργειακά αποδοτικότερες.
 • Η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο.

Πηγή: businessdaily.gr