«Πακέτο» 1 δισ. για τις τεχνικές εταιρείες φέρνει το πρόγραμμα «Ηλέκτρα»

«Ανάσα» στον κατασκευαστικό κλάδο και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες εταιρείες θα δώσει το πρόγραμμα “Ηλέκτρα” για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δημοσίου, με προϋπολογισμό 640 εκατ. ευρώ που εντάχθηκε στο πλαίσιο μέτρων που παρουσιάστηκαν για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δημοσίου τομέα.

Μικροί και μεσαίοι παίκτες του κατασκευαστικού κλάδου εκτιμάται ότι θα είναι οι κερδισμένοι από την αναβάθμιση σε κτήρια συνολικής επιφάνειας 2,5 εκατ. τ.μ., καθώς το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν προσανατολίζεται σε λίγους και μεγάλους διαγωνισμούς, στους οποίους θα είχαν πρόσβαση μόνο οι μεγαλύτερες εταιρείες.

Για τα κτίρια που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα» θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στο σύνολό τους από κατασκευαστικές εταιρείες, και όχι σε τμήματα αυτών (εξαιρουμένων των μη θερμαινόμενων χώρων αυτών). Υπάρχει, ωστόσο, η δυνατότητα να είναι επιλέξιμο ένα, ή και περισσότερα κτίρια του ίδιου φορέα σε μία αίτηση, αρκεί να έχουν χρήση της ίδιας κατηγορίας.

Οι επεμβάσεις πρέπει να αφορούν σε κτίρια με ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 500 τ.μ., ανά αίτηση.  Προβλέπεται ωστόσο εξαίρεση για τις αιτήσεις δήμων κάτω των 40.000 κατοίκων, νησιωτικών δήμων κάτω των 20.000 κατοίκων και δήμων λιγνιτικών περιοχών, αλλά και περιοχών που πλήγηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 (συγκεκριμένα δήμοι που εντάσσονται στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας, Εύβοιας και Αρκαδίας). Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επεμβάσεις πρέπει να αφορούν σε κτίρια με ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 300 τ.μ., ανά αίτηση.

Με αυτή τη λογική, μέσω του «Ηλέκτρα», το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ως στόχο, παράλληλα με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων να δώσει και μία ώθηση στον κατασκευαστικό κλάδο και τις εταιρείες σε όλη τη χώρα που έχει πληγεί το τελευταίο διάστημα από την αύξηση των τιμών των υλικών. Επιπλέον, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει μία ώθηση στις τοπικές κοινωνίες υποστηρίζοντας παράλληλα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Μέσα στον επόμενο μήνα πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα» που έχει ως στόχο την η μείωση της κατανάλωσης των κτιρίων κατά 30% με παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα η αντικατάσταση κουφωμάτων, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, η εγκατάσταση ΑΠΕ αποκλειστικά με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, με δυνατότητα παράτασης. Στο ΥΠΕΝ υπολογίζουν ότι οι επιδοτήσεις μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιήσουν κεφάλαια έως και 1 δισ. ευρώ. Τα 470 εκατ. ευρώ θα προέλθουν μέσω επενδυτικού δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα υπόλοιπα 170 εκατ. ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μέσω του προγράμματος μπορούν να αναβαθμιστούν ενεργειακά κτίρια που μετά τις επεμβάσεις, θα πρέπει να κατατάσσονται, κατ’ ελάχιστον, στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι του προγράμματος εντάσσονται σε 4 βασικές κατηγορίες:

  1. Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κλπ) με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ
  2. Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, σχολεία κλπ) με προϋπολογισμό 160 εκατ. ευρώ
  3. Γραφείων (εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια κλπ) με προϋπολογισμό 280 εκατ. ευρώ
  4. Λοιπές Χρήσεις Κτιρίων (κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ) με προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ
  5. Κτίρια που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση, με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό χρηματοδότησης ξεκινά από 50% και κλιμακώνεται υπό προϋποθέσεις έως το 80%. Το ποσοστό επιδότησης είναι 10% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Ωστόσο, το άνω όριο της επιδότησης για τη δαπάνη των υπηρεσιών είναι το ποσό των 150.000 ευρώ. Ως ελάχιστος συνολικός και επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε υποβαλλόμενης Αίτησης Ένταξης ορίζεται το ποσό των 100.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των αιτήσεων κάθε φορέα, αθροιστικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού, ανά κατηγορία χρήσεων κτιρίου.

Πηγή: businessdaily.gr