Φωτοβολταϊκά στέγης: Η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση για τις πολυκατοικίες

Νομοθετική ρύθμιση για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης ηλιακών θερμοσιφώνων και φωτοβολταικών συστημάτων στις ταράτσες και στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών ετοιμάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Το επιτελείο του έχει γίνει αποδέκτης της ανησυχίας του κλάδου των ηλιακών συστημάτων, του τεχνικού κόσμου αλλά και ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι επισημαίνουν ότι τα προγράμματα για την επιδότηση αγοράς ηλιακού θερμοσίφωνα, αλλά και φωτοβολταϊκών στις στέγες, θα βρουν δυσκολίες στην εφαρμογή τους, εξ αιτίας των κανονισμών των παλαιοτέρων ιδιαίτερα πολυκατοικιών που δεν επιτρέπουν τη δυνατότητα εγκατάστασης τους.

Γι΄ αυτό έχει έτοιμη νέα νομοθετική πρόταση, την οποία εξετάζουν ως προς την συνταγματικότητά της οι νομικοί σύμβουλοι του ΥΠΕΝ, πριν προωθηθεί ως τροπολογία στη Βουλή. Στόχος είναι να παρακαμφθούν κανονισμοί πολυκατοικιών που εμποδίζουν την εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων στα δώματα των πολυκατοικιών. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ρύθμιση θα προτείνει να μπορούν να λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των συνιδιοκτητών οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών πολυκατοικιών, σχετικά με την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων, φωτοβολταϊκών με ή χωρίς μπαταρίες στα δώματα, ανεξαρτήτως εάν υφίσταται αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισμό της πολυκατοικίας.

Μάλιστα, σχεδιάζεται να προωθηθεί η δυνατότητα να μπορεί στη γενική συνέλευση της πολυκατοικίας να γίνεται επιμερισμός της κοινόχρηστης επιφάνειας του δώματος, της στέγης ή άλλων κοινόχρηστων χώρων (με πλειοψηφία 2/3 των ψήφων) σε κάθε ιδιοκτήτη, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε διαμερίσματος, αποκλειστικά για εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων. Διαφορετικά οι επιφάνειες θα είναι δυνατό να αποδίδονται με κλήρωση παρουσία δικηγόρου. Εάν ο χώρος δεν επαρκεί για όλες τις ιδιοκτησίες, οι ιδιοκτήτες που θα μείνουν …εκτός της μοιρασιάς, θα δικαιούνται αποζημίωσης.

Στην περίπτωση που στη συνέλευση συνιδιοκτητών αποφασιστεί η από κοινού εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος κάποιων εξ αυτών, η απαιτούμενη επιφάνεια θα προσδιορίζεται κατά προτεραιότητα και θα αφαιρείται από την προς επιμερισμό επιφάνεια. Άλλωστε, στο νομοσχέδιο “σκούπα” που αναμένεται να εισαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση, ορίζεται και η έννοια της συλλογικής αυτοκατανάλωσης σε πολυκατοικίες, προσδιορίζοντας ότι τουλάχιστον δύο αυτοκαταναλωτές ενέργειας στο ίδιο κτίριο θα μπορούν να συμμετέχουν από κοινού σε δραστηριότητες και να ρυθμίζουν τον επιμερισμό της ενέργειας που παράγουν από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Πηγή: b2green.gr