Πιέσεις για παράταση στο «Eξοικονομώ 2023» – Τι λέει η αγορά

Νέα παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το «Εξοικονομώ 2023» ζητούν καταναλωτές και αγορά προκειμένου να επωφεληθούν από την επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισης που προσφέρει η δράση.

Όπως είναι γνωστό, το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου και δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 15 Νοεμβρίου αλλά τα πρόσφατα γεγονότα του καλοκαιριού και του φθινοπώρου (πυρκαγιές, πλημμύρες) καθώς και η διάχυτη ανησυχία για την αύξηση του κόστους ζωής αποθάρρυναν κάποιους ενδιαφερόμενους από το να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να λάβουν την επιδότηση χρησιμοποιώντας παράλληλα και ίδια κεφάλαια.

Παρά την σχετική δυσκινησία που παρατηρείται, το πρόγραμμα αποτελεί την συνέχεια των αντίστοιχων επιτυχημένων δράσεων που εφαρμόστηκαν από το ΥΠΕΝ στο παρελθόν επιτρέποντας σε χιλιάδες νοικοκυριά να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον είναι μεν αυξημένο αλλά οι καταναλωτές διστάζουν και για το λόγο αυτό μια νέα παράταση ίσως να έδινε τα περιθώρια να ανταποκριθούν και εκείνοι που είναι αναποφάσιστοι. Από την άλλη, πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι πιεστικά και δεν υπάρχει περιθώριο για νέα παράταση, ωστόσο αυτή δεν αποκλείεται τελικά να δοθεί υπό το βάρος των πιέσεων που ασκεί η αγορά.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU και μέσω αυτού οι Έλληνες καταναλωτές διεκδικούν επιδοτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40% έως 75% και κάθε κατοικία που θα επιλεγεί προς ένταξη στο «Εξοικονομώ 2023» στόχος είναι η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα ανέρχονται έως 22.500 ευρώ ενώ επιχορηγούνται κατά 100% λοιπές δαπάνες όπως, κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων, κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου, κλπ, έως 2.500 ανά αίτηση και υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης στο πρόγραμμα και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου.

Οι προϋποθέσεις και οι παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση και η αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης και συστημάτων ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Άλλες εργασίες που περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες είναι η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, Έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).

Μια κατοικία (μονοκατοικία ή διαμέρισμα), προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή να υφίσταται νόμιμα, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα, να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και να έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που διατηρούν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, ενώ δεν μπορούν να κάνουν αίτηση οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» όπως και σε κάθε αντίστοιχο προηγούμενο πρόγραμμα απαιτεί την κάλυψη μέρους των δαπανών είτε με ίδια κεφάλαια είτε με τραπεζικό δανεισμό, κάτι που θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν όποιος επιθυμεί να κάνει αίτηση. Οι προθεσμίες και τα χρονικά περιθώρια αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό κριτήριο, καθώς όπως προβλέπεται στον οδηγό του προγράμματος, από την στιγμή υπαγωγής στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν μέσα σε διάστημα 12 μηνών τις παρεμβάσεις, δηλαδή να έχουν τιμολογηθεί και να έχει γίνει και η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση.

Πηγή: insider.gr