Πράσινα, μπλε & κίτρινα τιμολόγια ρεύματος: Πίνακες με όλες τις τιμές που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα

Με προσιτές χρεώσεις έκαναν «πρεμιέρα» κατά κανόνα τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Ιανουάριο για τα νοικοκυριά, καθώς συνυπολογίζοντας τις εκπτώσεις οι τιμές για ένα σημαντικό αριθμό προμηθευτών κινούνται σε παραπλήσια επίπεδα ή και χαμηλότερα από τις «καθαρές» επιβαρύνσεις (αφαιρώντας δηλαδή την επιδότηση) που κατέβαλαν οι πελάτες τους τον Δεκέμβριο 2023 για ρεύμα. Υπενθυμίζεται ότι ο Δεκέμβριος ήταν ο τελευταίος μήνας κατά τον οποίο χορηγήθηκαν οριζόντιες επιδοτήσεις από την πολιτεία.

Με βάση τις αναρτήσεις των προμηθευτών στις ιστοσελίδες τους, τα πράσινα τιμολόγια για τους οικιακούς καταναλωτές ξεκινούν για τον πρώτο μήνα του 2024 από τα 13,6 και φτάνουν μέχρι τα 17,06 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Έτσι, υπάρχει χρέωση η οποία κινείται κάτω από τα 14 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ αρκετές εταιρείες «τοποθετήθηκαν» κάτω από τα 14,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα – όσο ήταν η «καθαρή» τιμή του τιμολογίου Γ1 της ΔΕΗ, τους περισσότερους μήνες που εφαρμόστηκε η οριζόντια κρατική ενίσχυση στους λογαριασμούς ρεύματος.

Από τις βασικές αιτίες των ανταγωνιστικών τιμών είναι το γεγονός ότι το χονδρεμπορικό κόστος όχι μόνο δεν αυξήθηκε τον Δεκέμβριο (όπως είναι η ιστορική τάση), αλλά μειώθηκε και κατά 3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Επίσης, προς την ίδια κατεύθυνση συνέβαλε και η ενίσχυση του ανταγωνισμού, που έφερε η καθιέρωση από το ΥΠΕΝ του συγκεκριμένου υποχρεωτικού τιμολογίου για όλες τις εταιρείες.

Οι τιμές του ειδικού τιμολογίου

Το βασικό χαρακτηριστικό του ειδικού τιμολογίου είναι πως η τιμή του ανακοινώνεται έως την 1η κάθε μήνα εφαρμογής και παραμένει σταθερή για τον συγκεκριμένο μήνα.

 • Για τον Ιανουάριο η ΔΕΗ ανακοίνωσε πως στο πράσινο τιμολόγιό της (Γ1) η χρέωση ημέρας είναι 13,635 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατώρες. Για τα νοικοκυριά με καταναλώσεις που θα ξεπεράσουν αυτό το όριο, η χρέωση είναι 14,595 λεπτά ανά κιλοβατώρα.
  Επίσης, για τους πελάτες της ΔΕΗ που έχουν νυχτερινό τιμολόγιο (Γ1Ν), η χρέωση νύχτας είναι 11,155 λεπτά ανά kWh. Το πάγιο είναι 5 ευρώ ανά μήνα. Για τον Ιανουάριο, η επιχείρηση εφαρμόζει έκπτωση 20% στη βασική χρέωση προμήθειας.
 • Στο ειδικό τιμολόγιο «Protergia Οικιακό Value Special» της Protergia, η τιμή Ιανουαρίου «κλείδωσε» στα 14,26 λεπτά ανά κιλοβατώρα, λαμβάνοντας υπόψη την έκπτωση συνέπειας στη βασική χρέωση (8 λεπτά ανά kWh). Χωρίς την έκπτωση, η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 22,26 λεπτά ανά kWh. Το πάγιο είναι 4 ευρώ.
 • Το πράσινο τιμολόγιο της ΗΡΩΝ (Basic Home) κάνει πρεμιέρα το 2024 με τιμή 14,052 λεπτά ανά kWh, συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας (4,025 λεπτά ανά kWh). Χωρίς την έκπτωση, η τελική τιμή είναι 18,0772 λεπτά ανά kWh. Το πάγιο είναι 5 ευρώ.
 • Η τιμή της Elpedison στο Ειδικό Οικιακό Τιμολόγιο είναι 17,06 λεπτά ανά kWh, ενώ ίδια είναι και η χρέωση νύχτας. Το μηνιαίο πάγιο της εταιρείας είναι 5 ευρώ.
 • Για τον μήνα που διανύουμε, η τιμή της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι 14,265 λεπτά ανά kWh, συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας που παρέχει η εταιρεία. Χωρίς την έκπτωση, η τιμή είναι 17,265 λεπτά ανά kWh, ενώ το πάγιο είναι 5 ευρώ.
 • Το ειδικό τιμολόγιο της NRG κάνει πρεμιέρα το 2024 με τιμή 14,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα, λαμβάνοντας υπόψη την έκπτωση συνέπειας. Χωρίς την έκπτωση, διαμορφώνεται σε 21,6 λεπτά ανά kWh. Το πάγιο είναι 5 ευρώ, πέφτοντας στα 3,5 ευρώ με την επιλογή e-bill και πάγιας εντολής.
 • Στο πράσινο τιμολόγιο της ZeniΘ («Power Home Start»), η τιμή για τον Ιανουάριο έχει κλειδώσει στα 16,947 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Και σε αυτό το προϊόν το πάγιο είναι 5 ευρώ.
 • Το ειδικό πρόγραμμα της Ελίν, «Power On! Home Green», ξεκινά τον πρώτο μήνα εφαρμογής του με τιμή 14,038 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Επίσης, το πάγιο είναι 5 ευρώ.
 • Η τελική τιμή του πράσινου τιμολογίου της Volton είναι για τον Ιανουάριο 14,42 λεπτά ανά kWh, συνυπολογίζοντας τόσο την αρχική έκπτωση (20%) της εταιρείας, όσο και την έκπτωση συνέπειας (επίσης 20%). Χωρίς την έκπτωση συνέπειας, η χρέωση αναπροσαρμόζεται στα 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.
 • Στο ειδικό προϊόν της Volterra, η τελική τιμή είναι 14,3945 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με την την έκπτωση (1 λεπτό ανά kWh) που παρέχει η εταιρεία τον Ιανουάριο.

Δείτε το συγκεντρωτικό πίνακα παρακάτω, με τις στήλες που αφορούν σε:
ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ – ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ – ΠΑΓΙΟ – ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ

Τα «μυστικά» του πράσινου προϊόντος

Στο πράσινο πρόγραμμα «κλειδώνει» η χρέωση την 1η κάθε μήνα εφαρμογής, επειδή αυτή εξαρτάται από τη χονδρεμπορική τιμή κατά τους δύο μήνες που προηγήθηκαν. Έτσι, π.χ. η χρέωση του Φεβρουαρίου, θα εξαρτηθεί από τη χονδρεμπορική τιμή του Ιανουαρίου και του Δεκεμβρίου. Η εξάρτηση αυτή καθορίζεται από τον μηχανισμό διακύμανσης, η φόρμουλα του οποίου είναι ενιαία για όλους τους προμηθευτές, καθώς έχει καθοριστεί από το ΥΠΕΝ. Κάθε εταιρεία επιλέγει ελεύθερα τις παραμέτρους αυτής της φόρμουλας.

Άλλη συνιστώσα της τελικής τιμής είναι η βασική χρέωση, η οποία πρέπει να παραμένει ίδια από τις εταιρείες για ένα 6μηνο τουλάχιστον. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύγκριση των πράσινων τιμολογίων μπορεί να γίνει μόνο στη βάση των τελικών τους τιμών (που ανακοινώνονται έως την 1η του μήνα) και όχι με κριτήριο τις βασικές τους χρεώσεις. Κι αυτό γιατί ένα πρόγραμμα με χαμηλή βασική χρέωση μπορεί να αποδειχθεί ακριβότερο από κάποιο άλλο με υψηλότερη, στην περίπτωση που στο πρώτο οι προσαυξήσεις από τον μηχανισμό διακύμανσης είναι μεγαλύτερες.

Η τελική τιμή «κουρεύεται» από τις εκπτώσεις που τυχόν παρέχει οι προμηθευτές, και οι οποίες εφαρμόζονται στη βασική χρέωση. Σημαντικό είναι πως οι εκπτώσεις μπορούν να αναπροσαρμόζονται κάθε μήνα. Επομένως, οι τιμές που ανακοινώθηκαν για τον Ιανουάριο αποτυπώνουν μόνο για τον συγκεκριμένο μήνα την εμπορική εταιρεία κάθε εταιρείας σε σχέση με το ειδικό προϊόν.

Αν αποφασίσει κάποια εταιρεία (ή εταιρείες) να αλλάξουν τις εκπτώσεις τους για τον Φεβρουάριο, τότε η κατάταξη των προμηθευτών στο πράσινο τιμολόγιο (από τη φθηνότερη, στην ακριβότερη) θα αλλάξει τον επόμενο μήνα.

Τι ισχύει με τα κίτρινα τιμολόγια

Δείτε το συγκεντρωτικό πίνακα παρακάτω, με τις στήλες που αφορούν σε:
ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ – ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ – ΠΑΓΙΟ – ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ

Τα κίτρινα προϊόντα προμήθειας είναι κι αυτά κυμαινόμενα (όπως τα πράσινα), με τη διαφορά ότι η τελική τους τιμή «κλειδώνει» μετά τον μήνα εφαρμογής. Έτσι, οι χρεώσεις του Ιανουαρίου θα οριστικοποιηθούν για τα περισσότερα στις 31 Ιανουαρίου, και για τα υπόλοιπα στις 29 Φεβρουαρίου.

Ως συνέπεια, σε σχέση με τα πράσινα προϊόντα, ένα μειονέκτημα είναι πως τα νοικοκυριά δεν γνωρίζουν πόσο θα χρεωθούν για την τρέχουσα κατανάλωσή τους – κάτι που θα οριστικοποιηθεί το νωρίτερο στο τέλος του μήνα. Από την άλλη πλευρά, το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό «μεταφράζεται» σε μειωμένο ρίσκο για τον προμηθευτή, γεγονός το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε μειωμένες χρεώσεις, έναντι των συμβάσεων των υπόλοιπων «χρωμάτων».

Σε κάθε περίπτωση, τα πρώτα σαφή στοιχεία για να κάνει ένας καταναλωτής συγκριτική έρευνα, θα υπάρχουν μετά το τέλος Ιανουαρίου. Επίσης, στα κίτρινα προϊόντα (όπως και στα πράσινα) δεν υπάρχει κανενός είδους πέναλτι πρόωρης αποχώρησης.

Τα σταθερά (μπλε) προϊόντα

Δείτε το συγκεντρωτικό πίνακα παρακάτω, με τις στήλες που αφορούν σε:
ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ – ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ – ΠΑΓΙΟ – ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ

Πρόκειται για συμβάσεις σταθερής χρέωσης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα – συνήθως για 12 μήνες. Απευθύνονται σε καταναλωτές που θέλουν να αποφύγουν οποιοδήποτε ρίσκο αιφνίδιας αύξησης της χονδρεμπορικής (που θα αύξανε τα κυμαινόμενα τιμολόγια) και οι οποίοι για αυτό είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν το (αντίθετο) ρίσκο να μην εκμεταλλευθούν ενδεχόμενη πτώση των χονδρεμπορικών τιμών. Κι αυτό γιατί σε ένα τέτοιο σενάριο θα βρίσκονταν «κλειδωμένοι» σε σταθερή χρέωση, αφού στα μπλε τιμολόγια ισχύει πέναλτι πρόωρης αποχώρησης.

Επίσης, η αποφυγή του ρίσκου από τον καταναλωτή σημαίνει πως ο προμηθευτής αναλαμβάνει τον κίνδυνο να προβλέψει πού θα κινηθούν οι χονδρεμπορικές τιμές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Κίνδυνος που, όπως είναι φυσικό, ενσωματώνεται στην τιμή των μπλε προϊόντων, με συνέπεια αυτά να έχουν πιο αυξημένες χρεώσεις σε σχέση με τα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Πάντως, ήδη διατίθενται αρκετά προϊόντα σταθερής χρέωσης, με ελκυστικές χρεώσεις που ξεκινούν από τα 14,9 και φτάνουν μέχρι τα 17,9 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Ως αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις των ειδικών συγκλίνουν στην πτωτική τάση των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρισμού μέσα στο 2024, οι πιο αυξημένες επιβαρύνσεις ενός μπλε τιμολογίου (σε σχέση με τα πράσινα και τα κίτρινα προϊόντα) «μεταφράζονται» σε ένα σχετικά περιορισμένο αντίτιμο -ειδικά για όσους έχουν μικρή κατανάλωση- για την αποφυγή του κινδύνου να υπάρξει κάποιο απρόοπτο στην πορεία και οι αγορές ηλεκτρισμού να ακολουθήσουν ανοδική πορεία.

Πηγή: revma-online.grinsider.gr