Προς αναζήτηση λύσης για τον ενεργειακό τουρισμό και την Καθολική Υπηρεσία – Συνάντηση με τους προμηθευτές οργανώνει η ΡΑΕ – Δύο προτάσεις από την ΗΡΩΝ

Ξανά στο προσκήνιο της εγχώριας αγοράς ρεύματος έρχεται ο ενεργειακός τουρισμός και η Καθολική Υπηρεσία με τις εταιρείες προμήθειας να υποδεικνύουν την ανάγκη να υπάρξει άμεση επίλυση των ζητημάτων.

Στα πλαίσια αυτά η ΡΑΕ σχεδιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, να καλέσει σε συνάντηση τους προμηθευτές, κατά πάσα πιθανότητα, μετά το Πάσχα, προκειμένου να συζητήσει τα θέματα αυτά. Αν και η συνάντηση αφορά στα πλαίσια της τακτικής επικοινωνίας που έχει ο Ρυθμιστής με την αγορά, ωστόσο, θα επιδιωχθεί να καταδειχθούν οι απόψεις σχετικά με τα δύο θέματα με προσανατολισμό εν δυνάμει λύσεις που μπορεί να υπάρξουν. Ενδεικτικό της οξύτητας του προβλήματος είναι το γεγονός πως από τους 20.000-25.000 καταναλωτές που είχαν ενταχθεί στην Καθολική Υπηρεσία έως το 2015, σήμερα η Καθολική Υπηρεσία αποτελεί τον 6ο μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας με 210.000 καταναλωτές με πορεία σταθερά ανοδική. 

Ξανά στο προσκήνιο της εγχώριας αγοράς ρεύματος έρχεται ο ενεργειακός τουρισμός και η Καθολική Υπηρεσία με τις εταιρείες προμήθειας να υποδεικνύουν την ανάγκη να υπάρξει άμεση επίλυση των ζητημάτων.

Στα πλαίσια αυτά η ΡΑΕ σχεδιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, να καλέσει σε συνάντηση τους προμηθευτές, κατά πάσα πιθανότητα, μετά το Πάσχα, προκειμένου να συζητήσει τα θέματα αυτά. Αν και η συνάντηση αφορά στα πλαίσια της τακτικής επικοινωνίας που έχει ο Ρυθμιστής με την αγορά, ωστόσο, θα επιδιωχθεί να καταδειχθούν οι απόψεις σχετικά με τα δύο θέματα με προσανατολισμό εν δυνάμει λύσεις που μπορεί να υπάρξουν. Ενδεικτικό της οξύτητας του προβλήματος είναι το γεγονός πως από τους 20.000-25.000 καταναλωτές που είχαν ενταχθεί στην Καθολική Υπηρεσία έως το 2015, σήμερα η Καθολική Υπηρεσία αποτελεί τον 6ο μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας με 210.000 καταναλωτές με πορεία σταθερά ανοδική. 

Ωστόσο, όλοι γνωρίζουν, όπως αναφέρουν κύκλοι της αγοράς, ότι η όποια λύση πάει για μετά τις εκλογές, καθώς αφενός δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση από πλευράς Υπουργείου που είναι αρμόδιο σχετικά και αφετέρου για την οποιαδήποτε αλλαγή του Κώδικα Προμήθειας απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, όταν σε λίγες μέρες η Βουλή πρόκειται να σταματήσει το νομοθετικό της έργο ενόψει εκλογών.

Όπως έχει γράψει το energypress, τα δύο αυτά θέματα βρίσκονται σταθερά υψηλά στην «ατζέντα» των προβλημάτων του κλάδου με συνεχείς παρεμβάσεις από την αγορά στην κατεύθυνση να ληφθούν μέτρα σε κατεύθυνση τροποποίησης του Κώδικα Προμήθειας. Υπενθυμίζεται ότι ο Κώδικας θεσπίστηκε πρώτη φορά το 2013 και πλέον κρίνεται ότι δεν συμμορφώνεται με τα νέα δεδομένα της αγοράς. Παράλληλα, η αγορά ασπάζεται, ως βέλτιστη επιλογή, το αίτημα της ΡΑΕ να αναλάβει η ίδια την ευθύνη του Κώδικα που σήμερα βρίσκεται στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΝ.

Εκπρόσωποι του κλάδου, μιλώντας στο 3ο Συνέδριο «Δίκαιο Ενέργειας» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη από την Νομική Βιβλιοθήκη αναφέρθηκαν στα δύο ζητήματα, καταδεικνύοντας τόσο τις επιπτώσεις στην λειτουργία της αγοράς όσο και ενδεικτικές λύσεις που μπορεί να υπάρξουν. 

Δύο ενδεικτικές προτάσεις

Ειδικότερα, ο Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών & Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΗΡΩΝ Παναγιώτης Αλεξανδράκης ανέφερε ότι στην περίπτωση του ενεργειακού τουρισμού μια πρόταση θα μπορούσε να είναι η εφαρμογή τυποποιημένου διακανονισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τυποποιημένος διακανονισμός θα προσφέρεται υποχρεωτικά από τους Προμηθευτές, ως προϋπόθεση για την εκ μέρους τους υποβολή εντολής απενεργοποίησης του μετρητή της παροχής είτε ενεργού Πελάτη με ληξιπρόθεσμες οφειλές, για τον οποίο συντρέχουν οι προβλεπόμενες στον ΚΠΗΕ (άρθρο 39) προϋποθέσεις, είτε Πελάτη που αποχώρησε αφήνοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η πρόταση προβλέπει δύο είδη τυποποιημένου διακανονισμού, ένας για κάθε κατηγορία πελάτη (ενεργός ή μη ενεργός Πελάτης). Όπως εξήγησε ο ίδιος, η μηνιαία δόση θα συνδέεται με αντικειμενικά κριτήρια όπως ενδεικτικά το ύψος της οφειλής και η ιστορικότητα των καταναλώσεων κ.α.

Για την υποβολή της εντολής απενεργοποίησης απαραίτητες προϋποθέσεις θα είναι (ενδεικτικά):

  • Η πρόταση του τυποποιημένου διακανονισμού από τον Προμηθευτή και
  • Η αθέτηση του διακανονισμού από τον Πελάτη

Ο στόχος της ανωτέρω πρότασης είναι να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα του καταναλωτή να αλλάζει Προμηθευτή και στο δικαίωμα του Προμηθευτή να μην μένει εκτεθειμένος σε στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Αντίστοιχη πρόταση εξέφρασε για την περίπτωση της Καθολικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, ο κ. Αλεξανδράκης υπογράμμισε ότι πρέπει να προχωρήσει η τροποποίηση του άρθ. 58 παρ. 1 ν. 4001/2011 (και του αντίστοιχου αρθ. 44 παρ. 1 του ΚΠΗΕ) ώστε δικαιούχοι Καθολικής Υπηρεσίας να είναι μόνο όσοι «έχουν αδρανήσει σχετικά το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή», δηλαδή οι Πελάτες που μεταπίπτουν από το τελευταίο καταφύγιο και όσοι δεν δηλώνουν Προμηθευτή κατά την έναρξη ηλεκτροδότησης μιας νέας παροχής και όχι όσοι «αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με βάση τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους» λόγω ληξιπρόθεσμων και μη διακανονισμένων οφειλών τους. Σε ένα τέτοιο καθεστώς, όπως ανέφερε ο ίδιος, η Καθολική Υπηρεσία θα συνιστά μια ελκυστική υπηρεσία για το σύνολο των προμηθευτών και δεν θα «φορτώνεται» στις πέντε εταιρείες προμήθειας με το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.

Επιπρόσθετα, η πρόταση περιλαμβάνει τροποποίηση του άρθρου 58Γ του Ν. 4001/2011, ούτως ώστε να ορίζονται σαφώς ότι στην έννοια της «αντιστάθμισης κινδύνου από ενεργειακές κρίσεις» εμπίπτει και η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Ευάλωτους Πελάτες καθώς και σε Οικιακούς Πελάτες και Μικρές Επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές (δηλαδή οι κακοπληρωτές ως έχουν ήδη ορισθεί,) υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

  • Μεταβατικά για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Αυτό σημαίνει προσδιορισμός μέγιστης διάρκειας σαφώς ορισμένων, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, μηνών. Στην περίπτωση των ευάλωτων καταναλωτών, η διάρκεια προσδιορίζεται για το διάστημα που δεν μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα του Προμηθευτή για υποβολή αιτήματος απενεργοποίησης κατά τις κείμενες διατάξεις και σε κάθε περίπτωση μέχρι την υλοποίηση της Εντολής Απενεργοποίησης από τον αρμόδιο Διαχειριστή.

  • Πρόβλεψη για την μεθοδολογία προσδιορισμού συγκεκριμένου οικονομικού ανταλλάγματος προς τους υπόχρεους Προμηθευτές, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η δραστηριότητα αυτή δεν ασκείται επί ζημία του Προμηθευτή και δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος, κατά τρόπο που εισάγει διακρίσεις, στους υπόχρεους Προμηθευτές.
  • Υπόχρεοι θα πρέπει να είναι όλοι οι Προμηθευτές, όπως ισχύει εν γένει για τις ΥΚΩ (ώστε να μην περιορίζεται ο ανταγωνισμός).

Πηγή: energypress.gr