Βελτιώσεις για τα προγράμματα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» & «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω»

Συγκεκριμένες και απαραίτητες βελτιώσεις για τα προγράμματα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» προτείνει το ΤΕΕ Πελοποννήσου με επιστολή του προς το ΥΠΕΝ.

Οι βελτιώσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

«Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, σχετικά με τον οδηγό του προγράμματος “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους”, καταθέτει τις κάτωθι προτάσεις:

 1. Να προβλεφθεί αύξηση της μέγιστης επιλέξιμης δαπάνης των επιμέρους εργασιών σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021” κατά ένα ποσοστό τουλάχιστον 20% λόγω της αύξησης του κόστους των οικοδομικών υλικών.
 2. Να προβλεφθεί αύξηση στις αμοιβές μηχανικών και ειδικότερα της μέγιστης αμοιβής συμβούλου έργου και της μέγιστης αμοιβής για την έκδοση απαραίτητων αδειών (ΕΕΔΜΚ κ.α.) κατά τουλάχιστον 25%.
 3. Να προβλεφθεί χρόνος τουλάχιστον δύο (2) μηνών για την υποβολή των αιτήσεων μιας και προβλέπονται επιπλέον εργασίες λόγω του προστιθέμενου σκέλους της ανακαίνισης των κατοικιών.
 4. Να αυξηθεί το ποσοστό επιδότησης του σκέλους “Ανακαινίζω” από 30% που προτάθηκε σε 50% ή να εφαρμοστεί αναλογικό σύστημα επιδότησης με βάση την εισοδηματική κατηγορία όπως και στο σκέλος “Εξοικονομώ”.
 5. Στην περίπτωση ιδιοκατοίκησης από τον έχοντα την ψιλή κυριότητα του ακινήτου, να δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης από αυτόν/ην εφόσον είναι νέος/α ηλικίας 18-39 ετών.
 6. Ειδικά για το σκέλος του “Ανακαινίζω” να προβλεφθεί ως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος του ακινήτου.
 7. Να αυξηθεί το ανώτατο εισοδηματικό κριτήριο στο σκέλος του “Ανακαινίζω” στο ποσό των 40.000€.
 8. Να υπάρξει διακριτός προϋπολογισμός ανά Περιφερειακή Ενότητα και να ανακατανέμονται οι πόροι σε περίπτωση που δεν καλυφθούν σε κάποια από αυτές.
 9. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τις ανωτέρω προτάσεις μας, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στη βελτίωση, επιτυχία και αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη

Πολ. Μηχ/κός Ε.Μ.Π.- Μ.Sc.».

Οι βελτιώσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

«Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, σχετικά με τον οδηγό του προγράμματος “Εξοικονομώ-Επιχειρώ”, καταθέτει τις κάτωθι προτάσεις:

 1. Ο ενεργειακός έλεγχος να προβλεφθεί ως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό μόνο για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην υποχρέωση διενέργειας αυτού με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και όχι για όλες τις επιχειρήσεις που θα δείξουν ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης. Στις λοιπές επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν σήμερα στην υποχρέωση ενεργειακού ελέγχου εφόσον καλύπτονται ως χρήσεις από το ισχύον πλαίσιο (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) να αρκεί ως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό μόνο το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στο ίδιο σκεπτικό του Εξοικονομώ των κατοικιών.
 2. Να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος σε 200 εκ € ειδικά για τον κλάδο του τουρισμού από 100 εκ € που είναι σήμερα.
 3. Να αυξηθεί η μέγιστη επιχορήγηση στον κλάδο του τουρισμού σε 60%.
 4. Να προστεθεί ως δικαιολογητικό η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου η οποία να αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη των επενδυτικών προγραμμάτων.
 5. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τις ανωτέρω προτάσεις μας, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στη βελτίωση, επιτυχία και αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη

Πολ. Μηχ/κός Ε.Μ.Π.- Μ.Sc.».

Πηγή: b2green.gr