Ξεκινούν οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκά στη στέγη • Δικαιούχοι & Εγκατάσταση • Παραδείγματα

Θέμα μερικών 24ώρων είναι η πλέον η «πρεμιέρα» του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στις στέγες», καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα που έχει αναπτύξει ο ΔΕΔΔΗΕ, για την έναρξη υποβολής αιτήσεων από νοικοκυριά και αγρότες για τη διεκδίκηση επιδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι μοναδικό κριτήριο υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι η χρονική προτεραιότητα, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του προγράμματος. Επομένως, είναι σημαντικό όσοι ενδιαφέρονται να επισπεύσουν τις διαδικασίες προετοιμασίας, τελευταίο στάδιο των οποίων αποτελεί και η εξασφάλιση ηλεκτρικού «χώρου», με την υπογραφή σύμβασης σύνδεσης για την πρόσβαση του συστήματος στο δίκτυο διανομής. Η σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί προαπαιτούμενο για την αίτηση επιδότησης.

Επιλογή τεχνικών χαρακτηριστικών

Όπως είναι φυσικό, πριν από τη σύμβαση θα πρέπει να προηγηθεί η επιλογή ενός συστήματος φωτοβολταϊκών και μπαταρίας, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας (ή της αγροτικής παροχής) που θα εξυπηρετούνται πλέον με «ηλιακό» ρεύμα. Στην περίπτωση των οικιακών καταναλωτών, όπου το φωτοβολταϊκό θα συνοδεύεται αναγκαστικά από μπαταρία, σημαντικό στην επιλογή είναι η χωρητικότητα του συσσωρευτή, ώστε να καλύπτεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης από την παραγωγή του συστήματος.

Ο λόγος είναι πως όσο αυξάνεται ο ταυτοχρονισμός (δηλαδή το ποσοστό της κατανάλωσης που εξυπηρετείται με ρεύμα από τον ήλιο, αξιοποιώντας σε μεγαλύτερο βαθμό αποθηκευμένη ενέργεια στην μπαταρία), τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος του δικαιούχου, καθώς μειώνεται η επιβάρυνσή του από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Επίσης, σύμφωνα με ειδικούς, στην περίπτωση των οικιακών καταναλωτών, είναι περίπου απαραίτητο το υπόλοιπο κόστος του φωτοβολταϊκού (δηλαδή όσο απομείνει μετά την επιδότηση) να καλυφθεί από ίδια κεφάλαια. Κι αυτό γιατί για τέτοια μικρά συστήματα η επένδυση γίνεται αντιοικονομική αν προσφύγει κανείς σε τραπεζικό δανεισμό, λόγω του επιτοκίου.

Δυνατότητες εγκατάστασης & τεχνικές προδιαγραφές

Όσον αφορά τα νοικοκυριά, τα συστήματα θα πρέπει να συνδυάζονται αναγκαστικά με μπαταρία και μπορούν να τοποθετηθούν τόσο στην κύρια όσο και στη δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντα – είτε πρόκειται για ιδιόκτητη, είτε για μισθωμένη, είτε για παραχωρούμενη (όπως ίσχυσε και στο πρόγραμμα για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες). Επίσης, για κάθε κατοικία θα μπορεί να υποβληθεί μία αίτηση από ιδιώτη.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή το δώμα κτιρίου (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. αποθήκες και χώροι στάθμευσης), ή στο έδαφος.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για αγροτική παροχή , επιτρέπεται ο αιτών να υποβάλλει αίτηση και για τη κατοικία του. Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία ή παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης από διαφορετικό ωφελούμενο.

Το «πλαφόν» στην ισχύ του οικιακού φωτοβολταϊκού έχει καθορισθεί στα 10,8 KW (ισχύς εγκατάστασης). Η μπαταρία που (υποχρεωτικά για τα νοικοκυριά) θα συνοδεύει το φωτοβολταϊκό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την εγκατεστημένη ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού για μία ώρα, με μέγιστο όριο τις 10,8 KWh (κιλοβατώρες).

Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως αν κανείς επιλέξει σταθμό 10,8 kW, τότε αναγκαστικά η μπαταρία θα πρέπει να έχει χωρητικότητα 10,8 κιλοβατώρες. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση ενός μικρότερου οικιακού φωτοβολταϊκού, για παράδειγμα ισχύος παραγωγής 3 kW, ένα νοικοκυριό θα πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά μπαταρία χωρητικότητας 3 κιλοβατώρων, χωρίς όμως να ξεπερνά τις 10,8 κιλοβατώρες.

Επιδοτήσεις

Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, που προδημοσίευσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην περίπτωση των ευάλωτων νοικοκυριών (οι οποίοι είναι οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου), η μπαταρία επιδοτείται κατά 100% και το φωτοβολταϊκό κατά 60% (για ισχύ έως 5kW) και 65% (για μεγαλύτερη ισχύ έως 10,8 kW).

  • Για τους αιτούντες με ατομικό εισόδημα μικρότερο από 20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 40.000, η μπαταρία επιδοτείται και πάλι κατά 100% και το φωτοβολταϊκό κατά 35% (αν έχει ισχύ έως 5 kW) και κατά 25% (για ισχύ από 5 έως 10,8 kW).
  • Για ατομικό εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 40.000, η μπαταρία επιδοτείται κατά 90%. Το φωτοβολταϊκό κατά 30% (αν έχει ισχύ έως 5 kW) και κατά 20% (για ισχύ από 5 έως 10,8 kW).
  • Στην περίπτωση των αγροτών, επιδοτείται κατά 90% η μπαταρία (ανεξαρτήτως χωρητικότητας) και κατά 40% το φωτοβολταϊκό (ανεξαρτήτως ισχύος).

Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, καθορίζεται ένα πλαφόν μέγιστης δαπάνης. Παράλληλα, προβλέπεται ειδικό bonus 10% για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες. Επομένως, το μέγιστο ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 75%.

Για όλα τα παραπάνω ποσοστά, καθορίζεται ανώτερο όριο επιλέξιμης δαπάνης. Όσον αφορά τα νοικοκυριά, ο ΦΠΑ (24%) που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα, ενώ το αντίθετο ισχύει για τους αγρότες.

Οικονομικό όφελος – Παραδείγματα

Όπως έχει γράψει το Insider.gr, ένα φωτοβολταϊκό 3 kW αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση για ένα νοικοκυριό με τυπική κατανάλωση (4.500 kWh) το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρικό θερμοσίφωνα για ζεστό νερό χρήσης. Το σύστημα αυτό καλό θα είναι να συνδυαστεί με μία μπαταρία 5 κιλοβατώρων, και όχι 3 kWh, ώστε να ενισχυθεί ο ταυτοχρονισμός.

Λαμβάνοντας ως υπόθεση ότι ο δικαιούχος έχει ατομικό εισόδημα μικρότερο από 20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 40.000 ευρώ, η μπαταρία επιδοτείται κατά 100% και το φωτοβολταϊκό κατά 35% (αφού έχει ισχύ έως 5 kW). Η σύμβαση συμψηφισμού (net-metering) που υπογράφεται με τον πάροχο ρεύματος θα έχει διάρκεια 25 έτη. Επίσης, η δεύτερη υπόθεση στο παράδειγμα είναι ότι στα μισά του χρόνου ζωής του συστήματος, αντικαθίσταται η μπαταρία από μία καινούργια.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το σύστημα θα κοστίσει περί τα 11.500 ευρώ, από τα οποία η επιδότηση θα καλύψει τα 6.400 ευρώ. Την υπόλοιπη δαπάνη, ύψους 5.100 ευρώ, θα πρέπει να καλύψει το νοικοκυριό με ίδια κεφάλαια, καθώς για τέτοια μικρά συστήματα η επένδυση γίνεται αντιοικονομική αν προσφύγει κανείς σε τραπεζικό δανεισμό, λόγω του επιτοκίου.

Υψηλότερες καταναλώσεις

Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα θα αποσβεστεί στα 6 έτη, από την οικονομία στους λογαριασμούς ρεύματος. Στα υπόλοιπα 19 έτη της σύμβασης net-metering, το κέρδος από την εξοικονόμηση θα ανέλθει σε 18.150 ευρώ.

Στην περίπτωση νοικοκυριών με υψηλότερες καταναλώσεις, που θα χρειαστούν φωτοβολταϊκό μέγιστης ισχύος (10 kW) και μπαταρία μέγιστης δυναμικότητας (10 kWh), το κόστος θα ανέλθει στα 22.000 ευρώ. Αν ο δικαιούχος έχει ατομικό εισόδημα μικρότερο από 20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 40.000 ευρώ, η επιδότηση αγγίζει τα 11.700 ευρώ. Επομένως, θα χρειαστεί να καλύψει 10.300 ευρώ με ίδια κεφάλαια.

Ωστόσο, η υψηλή κατανάλωση σημαίνει και υψηλή τιμή χρέωσης ρεύματος και, κατά συνέπεια, πιο «φουσκωμένους» λογαριασμούς. Επομένως, με την τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού και της μπαταρίας, είναι μεγαλύτερη και η οικονομία.

Ως συνέπεια, η απόσβεση της επένδυσης γίνεται στα 3 χρόνια, ενώ στα υπόλοιπα 22 έτη η εξοικονόμηση χρημάτων από τους λογαριασμούς ρεύματος «μεταφράζεται» σε καθαρό κέρδος 89.200 ευρώ.

Πηγή: insider.gr