Σε διαβούλευση οι ΚΑΔ του «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 έως και την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 η λίστα με τους επιλέξιμους κωδικούς αριθμούς δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ».

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ (100 εκατ. ευρώ για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών και 100 εκατ. ευρώ για τον Κλάδο του Τουρισμού) αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των εν λόγω κλάδων.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Οδηγού του προγράμματος, η εξοικονόμηση αναμένεται να προκύψει από:

α) την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού, κλπ, και

β) την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού.

Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000 ευρώ, ενώ για τον κλάδο του Τουρισμού τα όρια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης είναι από 50.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ.

Μπορείτε να καταθέσετε τα σχόλιά σας στο e-mail diavouleusi.exoikonomo-epichiro@prv.ypeka.gr μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία.

Δείτε εδώ τη λίστα με τους επιλέξιμους αριθμούς δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) του «Εξοικονομώ – Επιχειρώ».

Πηγή: b2green.gr