«Εξοικονομώ 2021»: Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, από την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης για τις εισοδηματικές κατηγορίες 2-5 του «Εξοικονομώ 2021».

Το Υπουργείο συμπληρώνει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την 1η εισοδηματική κατηγορία θα ενεργοποιηθεί άμεσα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών παροχής εγγύησης στους ωφελούμενους που ανήκουν σε αυτή την εισοδηματική κατηγορία.

«Εξοικονομώ 2021»: Το σχέδιο για τη διαδικασία δανειοδότησης

Το ΥΠΕΝ απέστειλε πρόσκληση στις τράπεζες (ως Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί), όπου καθορίζονται οι όροι συνεργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος.

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, μέσω Συμφωνίας Προσχώρησης με τον Φορέα Υλοποίησης «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» και τον Φορέα Οικονομικής Διαχείρισης «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.», με σκοπό την υλοποίηση του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που υλοποιείται στα πλαίσια του Έργου «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον – Κύκλοι 2021, 2022» και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

 

Πηγή:  b2green.gr.