Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Καθυστέρηση εκταμιεύσεων λόγω φωτοβολταϊκών

  Οι σημαντικές καθυστερήσεις εκταμιεύσεων των έργων του Εξοικονομώ-Αυτονομώ έχουν απασχολήσει όλες τις πλευρές των εμπλεκόμενων με το πρόγραμμα: ωφελούμενους, μηχανικούς, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ΥΠΕΝ. Μια επιπλέον παράμετρο των καθυστερήσεων αναδεικνύει ο μηχανικός κ. Φώτης Χ. Καϊτατζόπουλος, ο οποίος με email του προς το B2Green περιγράφει περίπτωση υπερβολικής καθυστέρησης εκταμίευσης έργων για εξοικονομώ αυτονομώ 2020 λόγω εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος.

  Διαβάστε παρακάτω την περίπτωση, όπως την καταγράφει ο μηχανικός:

Καλησπέρα σας.

Είμαι μηχανικός και σύμβουλος έργου για μια περίπτωση Εξοικονομώ Αυτονομώ 2020 στην οποία παρουσιάστηκε το εξής πρόβλημα:

Ενώ έχουν γίνει και οι σχετικές παρατηρήσεις για την ολοκλήρωση του έργου και απεστάλησαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις 20/05/2022, η αίτηση από τότε βρίσκεται σε κατάσταση  08.α “αίτηση με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε διενέργεια ελέγχου τελικής εκταμίευσης”.

Κατόπιν επικοινωνίας με το Support Exoikonomo στις 28/7/2022 στην οποία έγραφα:

“Καλησπέρα σας.

Πρόκειται για την αίτηση με κωδικό …………. και ωφελούμενο την ……….. του ………..Η αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση 08.α “αίτηση με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε διενέργεια ελέγχου τελικής εκταμίευσης από τις 20-5-2022”.

Παρακαλώ πολύ να με ενημερώσετε για την εξέλιξη της καθώς έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 2 μηνών χωρίς να έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής πόρισμα ελέγχου.

Σας ευχαριστώ”

έλαβα την εξής απάντηση στις 29/07/2022:

Μέσω της παρούσας ηλεκτρονικής επιστολής και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας ως Δικαιούχου του Προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ, επιθυμούμε να σας παράσχουμε σημαντικές πληροφορίες και επιμέρους διευκρινήσεις σχετικά με την αξιολόγηση της πληρότητας και της ορθότητας των δικαιολογητικών που έχετε αναρτήσει  στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, η οποία όπως γνωρίζετε θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν πραγματοποιηθεί η εκταμίευση των κινήτρων που προβλέπει το Πρόγραμμα.

Ειδικότερα, δεδομένου του γεγονότος ότι μεταξύ των παρεμβάσεων που έχουν υπαχθεί στο Πρόγραμμα και έχουν καταγραφεί στο Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων το οποίο έχετε υποβάλλει, περιλαμβάνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν τα εξής:

Σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ που αφορούν στις παρεμβάσεις ενεργειακής αυτονόμησης:

   • Η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος είναι επιλέξιμη ως παρέμβαση μόνον εάν με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) η κατοικία κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για κτήρια αρχικής κατάταξης από Η έως και Δ) ή Α (για κτήρια αρχικής κατάταξης Γ), ενώ
   • Η κάλυψη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και του στόχου για τη χορήγηση ενεργειακού Premium, πρέπει να επιτυγχάνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω προβλέψεων, και κατόπιν ειδικών σχετικών οδηγιών που έχει λάβει και ακολουθεί από το φορέα σχεδιασμού του Προγράμματος σχετικά με την διαδικασία ελέγχου πλήρωσης των τιθέμενων προϋποθέσεων επιλεξιμότητας της εν λόγω παρέμβασης, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διενεργεί επανυπολογισμό της ενεργειακής κατηγορίας του κτηρίου/κτηριακής μονάδας με βάση τα δεδομένα που έχει καταχωρίσει ο Ενεργειακός Επιθεωρητής στο ηλεκτρονικό αρχείο της B’ Ενεργειακής Επιθεώρησης για το σύνολό των αιτήσεων Ωφελούμενων που περιλαμβάνουν υλοποιημένη παρέμβαση Φωτοβολταϊκού συστήματος.

Η διαδικασία αυτή είναι πιθανό να επιδράσει αρνητικά στο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών και να επιβραδύνει αναπόφευκτα το χρονοδιάγραμμα απόδοσης των οικονομικών κινήτρων του Προγράμματος, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής.

Ζητώντας την κατανόησή σας για την ενδεχόμενη -αλλά σε κάθε περίπτωση λελογισμένη- καθυστέρηση, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι καταβάλλουμε κάθε εφικτή προσπάθεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που μας έχουν ανατεθεί, προκειμένου να ελαχιστοποιούν στο, μέτρο του εφικτού, οποιεσδήποτε καθυστερήσεις.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή επιπλέον πληροφορία.

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία

Από την Ομάδα υποστήριξης του Προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020”

Και ρωτώ:

 1. Αφού στο Παράρτημα VI υπάρχει η αναφορά ότι η ενεργειακή κατάταξη χωρίς τα φβ είναι B+ (με υπογραφές και του Β’ Ενεργειακού Επιθεωρητή αλλά και του ωφελούμενου), ποιος ο λόγος να το ξαναελέγξουν πριν την εκταμίευση;
 2. Αφού υπάρχει αυτό το κόλλημα, γιατί δεν με αφήναν από το buildingcert να κάνω και ένα σενάριο χωρίς τα φβ στο 2ο ΠΕΑ και να φαίνεται η κατηγορία (κάτι που κάνουμε έτσι και αλλιώς πριν υποβάλουμε το ΠΕΑ για να δούμε όντως αν χωρίς τα φβ είναι Β+), σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα παλιότερα για το ίδιο θέμα;
 3. Τι κίνητρα είναι αυτά για Πράσινη Ανάπτυξη όταν για να εγκατασταθεί ενα φβ σύστημα net metering, υπάρχει τόση γραφειοκρατία (δεν θα μιλήσω για τις καθυστερήσεις από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ που η πιστοποίηση του μετρητή παίρνει από 1 μήνα έως 3, που οι υπάλληλοι ΔΕΔΔΗΕ καθυστερούν πάνω από μήνα να έρθουν για τον τελικό έλεγχο, που τα υλικά έχουν ανεβεί και είναι και δυσεύρετα) και τόση μεγάλη καθυστέρηση για την εκταμίευση του εξοικονομώ αυτονομώ 2020 (στο σύνολο του έργου);

Προτάσεις:

 1. Ειδικά για το εξοικονομώ αυτονομώ ή για οποιοδήποτε εξοικονομώ υπάρχει πλαφόν πχ οι παρεμβάσεις χωρίς το φβ σύστημα να είναι Β+, να μας επιτρέπουν από το ΥΠΕΚΑ να κάνουμε και ένα σενάριο χωρίς το φβ σύστημα για να φαίνεται του λόγου το αληθές ή σε αυτά που έχουν ήδη γίνει να γίνεται ένα προσάρτημα χωρίς το φβ σύστημα για να αποδεικνύεται το Β+ προ φβ.
  ή 
 2. να ζητούν ΥΔ από τον Β’ Ενεργειακό Επιθεωρητή (έξτρα από το Παράρτημα VI) στην οποία να αναφέρει ότι οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) η κατοικία κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία …. και η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ….. (kWh/m2)

Η εκταμίευση να γίνεται κανονικά και αν σε έλεγχο δεν τηρούνται τα παραπάνω, να υπάρχουν οι αντίστοιχες κυρώσεις και όχι να ελέγχουν από πριν μόνοι τους αν όλα αυτά ισχύουν. Και κάτι ακόμα: Για όλες τις άλλες παρεμβάσεις είναι σίγουροι ότι έγιναν σωστά, μόνο το φβ τους πειράζει;;;

Με εκτίμηση,

Φώτης Χ. Καϊτατζόπουλος
MSc, Μηχανολόγος Μηχανικός
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ.

Πηγή: b2green.gr