«Εξοικονομώ» για πολυκατοικίες: Αναρτήθηκε ο αρχικός πίνακας κατάταξης αιτήσεων

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για πολυκατοικίες/συμμετέχοντα διαμερίσματα στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ», εκδόθηκε ο αρχικός πίνακας κατάταξης. Αυτός έχει αναρτηθεί στην ενότητα Αποτελέσματα Αξιολόγησης της ιστοσελίδας του προγράμματος.

  Οι αιτούντες θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για τη μετάβαση των αιτήσεων στην επόμενη φάση, σύμφωνα με το b2green.gr.

Διαβάστε εδώ τα αρχικά αποτελέσματα υποβολής αιτήσεων πολυκατοικιών/συμμετεχόντων διαμερισμάτων

  Βάσει των παρακάτω στοιχείων βρήκε και ο αρχικός πίνακας του «Εξοικονομώ» για πολυκατοικίες.

  Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων για πολυκατοικίες ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022.

  Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων με ΦΠΑ 24% ανά αίτηση Ωφελούμενου (για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία), δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 1,0 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργει­ας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,

β) το γινόμενο του 200 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,

γ) τις 28.000 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

  Ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί, για όλους τους τύπους αίτησης είναι η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τρεις κατηγορίες ενεργειακής κατάταξης τουλάχιστον, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ, ώστε να εξασφαλίζετε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

  Για τη συμμετοχή διαμερίσματος ή διαμερισμάτων στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών του ακινήτου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η αίτηση πολυκατοικίας, που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας, συνδέεται με τις επιμέρους αιτήσεις των συμμετεχόντων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

Οι επιλέξιμες κατοικίες

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

  • Υφίσταται νόμιμα.
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Α Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

  Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου). Σε αντίθεση, με το προηγούμενο πρόγραμμα, στο νέο «Εξοικονομώ» δεν θα επιδοτούνται τα φωτοβολταϊκά στέγης. Ούτε οι φορτιστές ηλεκτροκίνησης και οι μπαταρίες. Εξαιρούνται και οι αντικαταστάσεις ανελκυστήρων. Αυτές οι δράσεις θα καλυφθούν από επόμενο επιδοτούμενο πρόγραμμα.