Eντός Ιουλίου ανοίγουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»

  Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημοσίου, με προϋπολογισμό 640 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης των κτιρίων κατά 30% με παρεμβάσεις όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, εκσυγχρονισμός των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας. Το ποσοστό χρηματοδότησης ξεκινά από 50% και κλιμακώνεται υπό προϋποθέσεις έως το 70%.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το ΥΠΕΝ  η ενεργειακή δαπάνη για τις 212.000 εγκαταστάσεις της γενικής κυβέρνησης (κτίρια, οδοφωτισμός και αντλιοστάσια), ήταν το 2020 596 εκατ. ευρώ ενώ η κατανάλωση ήταν 4.450 γιγαβατώρες. Το 2021 η δαπάνη έφθασε στα 956 εκατ. με κατανάλωση 5.346 γιγαβατώρες ενώ εφέτος χωρίς τα μέτρα που ανακοινώθηκαν η δαπάνη θα φθάσει στο 1,165 δισεκ. με την κατανάλωση στα περυσινά επίπεδα.

Τι προβλέπει το Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ

  Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου παρουσίαζοντας το «Ηλέκτρα» δήλωσε:

  Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» ανέρχεται σε 640 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από:

 • Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω επενδυτικού δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και
 • Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

  Ο Φορέας που θα τρέξει το πρόγραμμα είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο μάλιστα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργείας του προγράμματος θα παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης των ενδιαφερόμενων φορέων.

Ενώ ο Φορέας που θα χρηματοδοτεί τον δικαιούχο είναι το ΤΠΔ.

  Ο στόχος είναι τα κτίρια αφενός μεν να ενταχθούν κατ’ ελάχιστον, κατόπιν παρεμβάσεων, στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Βαφετέρου δε να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών CO2τουλάχιστονκατά 30%.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προωθεί επίσης,

 • την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕγια αυτοκατανάλωση,
 • τη χρήση νέωνκαινοτόμων σχεδιαστικών προτύπων και ψηφιακών μοντέλων,
 • αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τον υποδειγματικό ρόλο του Δημοσίου τομέα.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σας παραθέσω ορισμένα κρίσιμα στοιχεία:

 • Η συνολική εκτιμώμενη μόχλευση κεφαλαίων για την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος υπολογίζεται στα920 εκ. ευρώ.
 • Η συνολική εκτιμώμενη μείωση ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά έτος με την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος υπολογίζεται στα600 GWh.
 • Το συνολικό εκτιμώμενο εμβαδό των ενεργειακά αναβαθμισμένων κτιρίων στην πλήρη υλοποίηση του προγράμματος θα είναι2,5 εκ. m2.
 • Η μείωση της ετήσιας δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύμα μετά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα ανέλθει στα96 εκ. ευρώ και τέλος
 • η μείωση της ετήσιας εκπομπής ρύπων από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων υπολογίζεται στους364 χιλ. τόνους co2eq.

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του νέου προγράμματος:

Επιλέξιμα είναι τα κτίρια:

 • της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης,
 • των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και
 • των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)

 Έχουμε ξεχωριστούς Π/Υ για:

 • Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κλπ.
 • Κτίρια Εκπαίδευσης όπως σχολεία και Πανεπιστήμια.
 • Κτίρια Γραφείων όπως οι εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια κλπ.
 • Κτίρια για Λοιπές Χρήσεις όπως κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικά ιδρύματα κλπ.

Όσον αφορά τις επιλέξιμες επεμβάσεις, αυτές αφορούν εργασίες:

 • Θερμομόνωσης αδιάφανων στοιχείων (κουφώματα),
 • Αντικατάστασης διαφανών στοιχείων (κουφώματα και υαλώσεις),
 • Συστημάτων σκίασης,
 • Συστημάτων ψύξης χώρων,
 • Συστημάτων θέρμανσης χώρων,
 • Συστημάτων μηχανισμού αερισμού,
 • Παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ),
 • Συστημάτων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και φωτισμού,
 • Συστημάτων επιτόπιας παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (έως 10% του προϋπολογισμού),
 • Συστημάτων αυτοματισμού, καταγραφής και ελέγχου ενέργειας ή/και συστημάτων διαχείρισης ενέργειας,
 • Βοηθητικών τεχνικών συστημάτων και
 • Εγκατάστασης σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Περαιτέρω, για τους σκοπούς του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» επιλέξιμες θεωρούνται οι υπηρεσίες:

 • Προετοιμασίας και υποβολής φακέλου Πρότασης Επιδότησης
 • Ηλεκτρικής Ταυτότητας Κτιρίου
 • Προμελέτης
 • Α’ & Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης υφιστάμενης κατάστασης κτιρίου
 • Αρχικού και τελικού Ενεργειακού Ελέγχου
 • Μελετών και
 • Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τα ποσοστά επιχορήγησης:

 • το 50% αποτελεί το βασικό ποσοστό χρηματοδότησης,
 • το οποίο μπορεί να φτάσει το 60%, εάν η αίτηση προβλέπει ότι το κτίριο θα επιτύχει αναβάθμιση κλάσης Β+ (αντί για το κατώτατο όριο που είναι η κλάση Β) ή ριζική ανακαίνιση.
 • Ακόμη, η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει και στο 70%, εφόσον ισχύσουν συνδυαστικά και τα δύο παραπάνω.
 • Τέλος, εφόσον η υλοποίηση των έργων γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), προστίθεται 10% bonusστο τελικό ποσοστό επιδότησης.

  Η γενική γραμματέας ΥΠΕN είπε ότι: Ήδη από τις 23/2 όσοι έχουν κάνει δαπάνες για υπηρεσίες, για την προετοιμασία δηλαδή του φακέλου είναι επιλέξιμες, εφόσον υπαχθούν. Η διαχείριση ενέργειας στα δημόσια κτίρια ξεκινά με τη δέσμευση της πολιτείας για συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η εξοικονόμηση ενέργειας βελτιώνει τη ζωή μας και προστατεύει το περιβάλλον. Γι’ αυτό και είναι καθήκον μας να την επιδιώκουμε πρώτα και πάντα».

Πηγή: ecopress.gr