Ετήσια παράταση για ακίνητα που είναι «μπλεγμένα» στο Κτηματολόγιο

Ετήσια παράταση δίνει η κυβέρνηση στην προσπάθεια που κάνουν χιλιάδες ιδιοκτήτες, προκειμένου να καταχωρήσουν τα ακίνητα στο Κτηματολόγιο για να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν.

Στον… αγώνα να ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο χωρίς προβλήματα και χωρίς οι πολίτες να επιβαρυνθούν, δίνεται μία «περίοδος χάριτος», αυτή η ετήσια παράταση, που αφορά την οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών που κατατέθηκαν σε 313 περιοχές και που θα έληγαν στα τέλη του 2022.

Η μη δήλωσή τους θα οδηγούσε στο χαρακτηρισμό των συγκεκριμένων ακινήτων ως «αγνώστου» και κατ’ επέκταση θα περνούσαν στην κυριότητα του Δημοσίου.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρατείνεται για ένα έτος, έως τις 31/12/2023 η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 3481/2006.

Πρόκειται για ένα επίμονο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ που έγινε δεκτό και πήρε το δρόμο της νομοθέτησής του. Πρακτικά, οι ιδιοκτήτες έχουν επιπλέον χρόνο για την διόρθωση των ανακριβών αρχικών εγγραφών για εκατομμύρια ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μετά την παρέλευση της νέας προθεσμίας οι αρχικές εγγραφές καθίστανται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων στο Κτηματολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών αυτών:

α) Όλα τα αδήλωτα και «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακίνητα περιέρχονται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα πρέπει να δημιουργήσει ειδική υπηρεσία παραλαβής τους, και επιστροφής τους σε όσους τα διεκδικήσουν ή ζητήσουν αποζημίωση γι’ αυτά, και

β) Όποιος ιδιοκτήτης ακινήτου δεν αναγράφεται ως δικαιούχος στις οριστικές εγγραφές, χάνει οριστικά την κυριότητα του ακινήτου του, και μπορεί μόνον να προσπαθήσει να διεκδικήσει χρηματική αποζημίωση από οποιονδήποτε τρίτο το δήλωσε ψευδώς ως δικό του στο Κτηματολόγιο!

Σημειώνεται δε, πως οι πολίτες δεν μπορούν να μεταβιβάσουν αλλά ούτε και να πουλήσουν την περιουσία τους, αν πρώτα δεν έχει καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο.

Πώς τα ακίνητα… οδηγούνται στο Δημόσιο

Επιπλέον, η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει εκ νέου την ανάγκη νομοθετικής επίλυσης του ιδιοκτησιακού προβλήματος των εκτός σχεδίου ακινήτων της χώρας, χωρίς την οποία είναι αδύνατη η ολοκλήρωση Εθνικού Κτηματολογίου!

Όπως είναι γνωστό το Δημόσιο μπορεί να διεκδικεί «τα πάντα και για πάντα», δηλαδή να διεκδικήσει οποιοδήποτε ακίνητο περιουσιακό στοιχείο ως δικό του αν ο πολίτης δεν μπορέσει να βρει και να επικαλεσθεί μεταγραμμένα συμβόλαια αναγόμενα τουλάχιστον στο 1885!

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ αν δεν εισαχθεί και στα εκτός σχεδίου ακίνητα (όπως έγινε με τα εντός, σύμφωνα με το ν. 3127/2003) γενική ρύθμιση ότι το Δημόσιο δεν μπορεί να διεκδικεί περιουσιακά δικαιώματα υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3127/2003 ήτοι ότι ο νομέας του ακινήτου «νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου, αδιαταράκτως για 10 έτη το ακίνητο, με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την 23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη, ή νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το ακίνητο αδιαταράκτως για χρονικό διάστημα 30 ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη», πέραν του ότι ουδείς έλληνας ή αλλοδαπός αγοραστής εκτός σχεδίου γης μπορεί να είναι βέβαιος για τα περιουσιακά του δικαιώματα, τότε και εδώ η διαδικασία σύνταξης Κτηματολογίου θα μετατραπεί σε εργαλείο δήμευσης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων πολιτών από το κράτος με το πρόσχημα της μη ύπαρξης τίτλων ιδιοκτησίας ή αποδεδειγμένων πράξεων νομής χρονολογουμένων προ του 1885, ήτοι αναγόμενων σε εποχή που το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Ελλάδας, βρισκόταν εκτός της Ελληνικής επικράτειας και ένα μεγάλο μέρος των τίτλων είχαν συνταχθεί στην παλαιά τουρκική γλώσσα!

Πηγή: newmoney.gr