Ανακαίνιση & Κατασκευή μονοκατοικίας              Πέρνη Καβάλας

Τοποθεσία: Πέρνη Καβάλας
Χρονολογία Υλοποίησης: 2020
Είδος Εργασίας: Ανακαίνιση – Κατασκευή

Η Partners Esco ανέλαβε την ανακαίνιση και κατασκευή της μονοκατοικίας στο χωριό Πέρνη στη Χρυσούπολη Καβάλας.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Παρεμβάσεις

  • Αποξηλώσεις εξωτερικών και εσωτερικών σοβάδων.
  • Κατασκευή νέας πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος.
  • Αποξήλωση & κατασκευή νέας στέγης.
  • Θερμομόνωση στέγης με εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 3 cm, ανακλαστική μεμβράνη & αντικατάσταση κεραμιδιών.
  • Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας με πλάκες γραφιτούχας πολυστερίνης EPS 100, πάχους 7 cm.
  • Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση στην κατοικία.
  • Νέα εγκατάσταση ύδρευσης-αποχέτευσης και εγκατάσταση σωληνώσεων για θέρμανση της κατοικίας.
  • Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας Carrier.
  • Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα Helios Solar 160 litr με ηλιακό συλλέκτη 2,5 τ.μ.
  • Αντικατάσταση & τοποθέτηση νέων κουφωμάτων τεχνολογίας PVC Aluplast.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ