Νέα νομοσχέδια με ενεργειακές & χωροταξικές ρυθμίσεις

Νέες ενεργειακές και χωροταξικές ρυθμίσεις φέρνει στη Βουλή το ΥΠΕΝ το επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα από τρία νέα νομοσχέδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο σχέδια νόμου με ρυθμίσεις ενεργειακές και άλλο ένα με χωροταξικές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στα ενεργειακά νομοσχέδια, το πρώτο αναμένεται να σχετίζεται με την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ώστε να καλύπτει και τους τομείς των υδάτων και των αποβλήτων.

Υπενθυμίζεται ότι η σύσταση των ανεξάρτητων αρχών διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υδάτων και λυμάτων αποτελεί «προαπαιτούμενό» του, προκειμένου να προχωρήσει η εκταμίευση κονδυλίων. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΝ αποφάσισε την δημιουργία μιας υπερ-εποπτικής αρχής για ενέργεια, νερά και σκουπίδια υπό την ομπρέλα της ΡΑΕ, με στοχο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Και αυτό διότι, η ΡΑΕ, παρά τη σημαντική έλλειψη προσωπικού, διαθέτει την απαιτούμενη οργανωτική και κτιριακή υποδομή, έμπειρο προσωπικό και επομένως εκτιμάται ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και σε αυτό.

Το δεύτερο σχέδιο νόμου αφορά την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας RED II (Renewable Energy Directive) που ακόμη δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Μάλιστα, σε αυτό το σχέδιο νόμου φαίνεται πως θα περιληφθεί και το άνοιγμα του net-metering στην υψηλή τάση, ενώ θα θεσμοθετηθεί η δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων από επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν το virtual net-metering.

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΥΠΕΝ, μέχρι τις εκλογές αναμένεται να κλείσουν με το νέο νομοσχέδιο για χωροταξικά θέματα που επίσης αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη βουλή το επόμενο χρονικό διάστημα.

Πηγή: capital.gr