Παράταση στη δημόσια διαβούλευση του «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους»

Παράταση έως τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 δίνεται από το ΥΠΕΝ στη δημόσια διαβούλευση του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους». Η ημερομηνία που είχε καθοριστεί αρχικά ήταν η Τετάρτη 15 Νοεμβρίου.

Παράλληλα με την παράταση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσιεύει τις δημοτικές κοινότητες που δικαιούνται επιπλέον επιδότηση 15% στο «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω».  Η ενίσχυση αυτή δίνεται σε ωφελούμενους οι οποίοι μένουν σε δήμους ή δημοτικές ενότητες με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.

Διαβάστε εδώ την προδημοσίευση του οδηγού που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Πληροφορίες σχετικά με το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» ηλικίας 18 έως 39 ετών

Για να λάβει κανείς την επιδότηση του προγράμματος θα πρέπει να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Να δηλώνει και να τακτοποιεί τυχόν αυθαίρετες κατασκευές. Να βρει το φάκελο με τα σχέδια από την Πολεοδομία που απαιτούνται για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Επίσης, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να διορθώσει τα τετραγωνικά μέτρα στο Δήμο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε να ταυτίζεται με αυτά που δηλώνει στο Ε9. Τέλος, θα πρέπει να ελέγξει τη διεύθυνση του ακινήτου για να είναι ίδια σε όλα τα δικαιολογητικά και να δηλώνει το σπίτι στο Κτηματολόγιο.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους» είναι τα εξής:

  • Κωδικοί TAXISnet.
  • Έντυπο και σχέδια οικοδομικής άδειας ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα.
  • Δήλωση για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών αν είναι απαραίτητο αυτό και η οποία θα πρέπει να γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα.
  • Ε1, γιατί σε αυτό το έντυπο δηλώνεται η κύρια κατοικία ενός φυσικού προσώπου.
  • Ε9 σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου.
  • Τίτλος ιδιοκτησίας.
  • Πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στο Κτηματολογικό Γραφείο.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι το οίκημα θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία. Σε κάθε περίπτωση, στη δήλωση θα πρέπει να φαίνεται το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ εκείνου που θα χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία το οίκημα.
  • Άδεια Οικοδομής ή τακτοποίηση αυθαιρέτου.
  • Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.